Vnitřní hra (6) - Strach z pohlcení

Obvyklé zdůvodnění, proč se balení nepovede, se většinou ubírá touto cestou: Neumím ještě vytvořit comfort (raport, attraction, fluff talk atd.), takže se příslušnou věc naučím a příště to bude lepší. Nic proti tomu. Jenže co když je to trochu jinak? Co když vaše nevědomí mělo nějaký dobrý důvod, proč sabotovat vaše nejlepší snahy?

Jsou muži, kteří okamžitě po seznámení s nějakou ženou s ní začnou nevhodně (tj. dvojznačně, oplzle, netaktně) vtipkovat. (Nevhodnost v tomto případě spočívá v tom, že je toto vtipkování předčasné.) Znám jednoho takového, který si je moc dobře vědom toho, že je to problém, ale přesto si nemůže pomoci a při příští příležitosti to udělá znovu. Proč to říkám? Jen chci naznačit, že mnohdy neúspěch není dán nedostatkem dovedností, ale čímsi jiným – nutkáním to pokazit. Takováto nutkání vždy vyvěrají z úzkosti. Je mnoho důvodů, proč muž tváří v tvář ženě cítí úzkost. Může to být proto, že má strach, že ona prokoukne, že on není „dost chlap“ (viz 4. díl).

Také je možné, že odmítnutí pro něho představuje takovou hrozbu, že když on to pokazí, má nad situací kontrolu. Sice je to bolestné, ale vnitřně ví, že ona odmítla jeho chování, nikoli jeho samotného.

A to je mnohem přijatelnější.

A pak je tu ještě jedna možnost: Ve třetím dílu jsem psal o touze po splynutí v jednotu. Toto rozplynutí vlastního Já v jednotě dokonalého souznění má totiž i svou odvrácenou stranu. A tou je úzkost z pohlcení svého Já, své identity. A tak paradoxně tento typ chlapce nemá největší strach z odmítnutí, ale naopak z toho, že se balení podaří a on bude muset za to nést odpovědnost (tj. zůstat s ní napořád). Ačkoli si na jedné straně přeje krásný a dlouhodobý vztah, k smrti ho děsí představa totální nesvobody společných nákupů v hypermarketu, návštěv tchýně, přebalování řvoucího mimina, šetření na dovolenou a nedělní nudy. Tohle všechno může být nevědomě asociováno v momentu, kdy oslovíte dívku. A pro mnoho chlapců je to takovým břemenem, že udělají ledacos, aby z té pasti vyvázli. Ale moment! Vždyť jste si s ní začali teprve povídat. Na tohle myslet je předčasné! Vážně?

Sullivan tomuto manévru říkal bezpečnostní operace. „Bezpečnostní operace zajišťují krátkodobé snížení úzkosti za cenu dlouhodobého udržování situace, která úzkost způsobila.“ Je to trochu komplikované, ale dává to smysl.

Dobře to je vidět na příkladech, kdy takový chlapec přece jenom někoho sbalí. (A může to být klidně krásná holka, za kterou se v žádném případě nemusí stydět.) Namísto, aby s dívkou chtěl trávit co možná nejvíc času, vodil se s ní za ruku apod., drží si velký odstup, své kamarády, své koníčky, je opatrný v projevování náklonnosti na veřejnosti atd. Za tím vším je silný nevědomý strach, že ho partnerka jakoby vysaje a nic z něho nezbude. (Tím v žádném případě nechci říci, že byste se měli vzdávat věcí, které vám působí radost. Jde o to, za jakým cílem to děláte.)

Ještě zřejmější to je, když se pak neradostně podvolí sňatku a upadne do jakési depresivní pohodlné strnulosti, kterou si brání poslední zbytky svého Já (o které jej domněle připravila jeho žena). Ač to vypadá, že je s ní nerad, opak je pravdou. A to se naplno ukáže, když to dotyčnou přestane bavit a najde si milence. Muž pak zpravidla začne zmatkovat, protože ztrácí tím pádem i onu dobrou ženu poskytující oporu (ne jen tu uzurpující a pohlcující) a propadá velkému zoufalství nad tou nespravedlností. Pak je schopen vyvinout u něho zcela nezvyklé úsilí, aby se "změnil" a napravil všechno špatné, co si až teď uvědomil. Jenže to už je většinou pozdě.

A co teď s tím?

Odpověď není jednoduchá. Na jedné straně je touha po splynutí v jedno s úžasnou bytostí a na druhé straně je hrůza z toho, co to doopravdy znamená – obětování vlastního Já. Nuže, dobrá zpráva: Celá hypotéza o obětování je zcela mylná. Vztah bude pro oba prospěšný jen tehdy, když si ponecháte celé své Já a naopak se necháte od partnerky ještě obohatit (a zároveň jí dovolíte se nechat obohatit od vás). Ženy tu nejsou od toho, abyste s nimi bojovali a bránili se před jejich vykořisťováním. Ženy čekají, až přijdete a ukážete jim, jak může být život zajímavý.

Jestli jste se v uvedeném našli, je docela dobře možné, že dlouhodobý vztah (i když byste ho třeba chtěli) je pro vás v tuto chvíli příliš velká zátěž a vaše aktuální potřeba je jiná. Nic vás přece nenutí, abyste hned skončili v dlouhodobém vztahu. Nebo ano?

Literatura:

FREUD, S.: Sebrané spisy, Praha, Psychoanalytické nakl., 1996
STERN, J.: Totem, incest a odkouzlení buržoazie, Praha, Malvern, 2007
Obrázek: RÖHRIG, C.-W.: Úsilí (Röhrig Tarot), Praha, Synergie, 2001

Komentáře