Chybný postup při svádění ženy - Svádíte ženu příliš brzy (1)

Pokud chce muž ženu svést, musí postupovat v určitých krocích. Jednoduše řečeno nejprve by měl ženu zaujmout, potom se s ní blíže seznámit, a teprve pak ji svádět. Možná to víte intuitivně a zdá se vám to samozřejmé. Spousta mužů se ale potýká s problémy kvůli tomu, že zaměňují pořadí jednotlivých fází.

Svedení ženy sestává ze tří fází.

V první fázi jde o to vzbudit v ženě zájem o vás.
V druhé fázi jde o to vytvořit pohodovou atmosféru a navodit pocit důvěry a přátelství.
Teprve ve třetí, konečné fázi jde o to ženu svést.
Pokud vynecháte některý bod nebo zaměníte pořadí, tak velmi často neuspějete.

Čtyři hlavní chyby v zaměňování pořadí
Svádět hned na začátku - začínat u konce.
Nejprve se snažit vzbudit pocit důvěry - začínat z prostředka.
Zaujmout, ale nevytvořit pocit důvěry - začít na začátku, ale přeskočit prostředek a mířit rovnou k cíli.
Pouze ženu zaujmout a spřátelit se s ní - začít na začátku, ale zaseknout se uprostřed.


Dnes si blíže objasníme první chybu. V dalších dílech pak probereme i ty ostatní.

První chyba v zaměňování pořadí: Začít u konce.
Nejčastější chyba, které se začátečníci většinou nevyvarují je, že se nejprve zaměří na svádění ženy místo toho, aby ji zaujali. Je to stejné, jako byste dávali kočár před koně. Když se snažíte ženu nejprve svést, je to skoro to samé, jako byste říkali: „Vůbec mě neznáš, ale vyspíš se se mnou?" To platí zvláště u velmi pěkných žen. Existuje čas (i místo), který je vhodný ke svádění, ale to až po tom, co ženu zaujmete a trochu se s ní spřátelíte.

Stejně tak spousta jiných mužů často přehlížejí, zda se žena cítí v jejich společnosti příjemně. I když svůdce ženu zaujal svým vzhledem, žena nemá dobrý pocit z toho, když vidí, že má co do činění s útočným sexuálním jednáním muže, jehož nezná a ani mu nedůvěřuje.

Nejdůležitější tedy je nedávat ukvapeně najevo váš sexuální zájem, dokud nenastane ten pravý čas.

I šachovou partii můžete vyhrát pouhými čtyřmi tahy. Takovému manévru se říká bláznův mat. Nicméně pokud vyhrajete takovýmto rychlým způsobem, ještě to neznamená, že jste mistr v šachu. To jediné, co z takového vítězství vyplývá je, že jste hrál proti nezkušenému soupeři.

Dobrý šachista by se ani nepokusil útočit takovým způsobem, aby hra skončila bláznovým matem. Když protihráč nevyužívá své příležitosti, zkušený hráč se ho snaží co nejdéle udržet v oslabení.

Stejně tak je možné svést ženu velmi rychle. Ovšem je daleko méně pravděpodobné, že se vám podaří rychle svést ženu, která si váží svého postavení ve společnosti.

Šachoví mistři ale i úspěšní svůdci si mnohem raději zahrají solidní hru.

Bláznův mat může v určitých situacích fungovat. Například u opilých dívek nebo u žen, které vzrušuje láska na jednu noc. Samozřejmě, že takovýchto situací můžete využít, ale nepřipusťte, aby to byl jediný způsob, jak dostat ženu tam, kam chcete.

Komentáře