Hádky o sexu

Budeme-li pátrat po příčinách partnerských hádek, dopracujeme se určitého žebříčku nejožahavějších témat. Jedním z nich je sexualita. Partneři se hádají o sexu, neboť každý z nich má na tento akt jiný názor.

Shodnete se v posteli?

„Je snad zbytečné připomínat, že sexualita hraje v dnešní době velmi důležitou roli v partnerském vztahu. Stále se hodnotí, jak velké změny přinesly účinné metody kontroly porodnosti a z toho plynoucí uvolnění sexuálního chování. Média se na tomto vývoji také velmi podílela a pravidelně se věnují otázkám sexuality. Vlivem toho došlo k nastolení různých „norem“. Navíc se v těchto „sexuálních“ článcích neustále, byť třeba implicitně, naznačuje, že období zamilovanosti a líbánek bylo to nejkrásnější a že je třeba se neustále snažit, aby se to vrátilo. Jenže toto vášnivé, žhavé období bez jakýchkoliv problémů není formou sexuality, která by mohla přetrvat dlouhodobě.

U párů, které se rozhodnou spojit svůj život dlouhodobě, se bude sexualita nevyhnutelně vyvíjet. To neznamená, že bude stále méně uspokojující, znamená to jen tolik, že se změní. Neustálé srovnávání sexuálního života v období líbánek a toho, který pár reálně prožívá – ne už vždycky bez překážek – vyústí jedině ve velkou frustraci, a tudíž časté hádky.“(1)

„Intenzita touhy je dalším, subtilnějším tématem „sexuálních“ sporů. Tady nejde o frekvenci sexuálních styků, ale o nadšení, s nímž každý z partnerů k sexu přistupuje. Ona (nebo on) by dala přednost tomu, aby se ten druhý víc projevoval, aby byl iniciativnější.

Hádky na toto téma jsou složité, protože většinou vycházejí ze zaměňování touhy (která může vydržet celá desetiletí) a vášně či pudu, které u většiny žen nepřetrvají období líbánek. Muži tomuto rozdílu často nerozumějí.

Touha, to je chuť být si blízko, dotýkat se, cítit tělo toho druhého, objímat se. Milování je výbornou příležitostí, jak tyto touhy uspokojit. Vášeň či pud je vybuzení pohlavních orgánů, touha po penetraci a orgasmu. Uvědomovat si rozdíl mezi touhou a pudem znamená omezit hádky nebo zmírnit jejich intenzitu, když muži přestanou vnímat jako osobní překážku absenci vášně u svých drahých poloviček.“(2)

Jak se dobře pohádat s partnerem

Hádky jsou nevyhnutelnou součástí vztahu. A přece je většina z nás nenávidí. Kniha „Jak se dobře pohádat s partnerem“ odhaluje příčiny hádek a říká nám, jak bychom se měli v hádkách chovat. Jak vážně máme brát slova a výpady, které v hádce zazněly? Lze je vzít zpět? V jedenácti kapitolách se dozvíte například nejčastější témata hádek, fáze hádky, skryté motivace hádek, jak spolu souvisí hádka a sexualita, jak se hádkám vyhnout či v čem mohou být prospěšné. Máte problémy s hádkami? Tato kniha vám je pomůže vyřešit.

Knihu můžete objednat zde

 

Komentáře