Ženy jsou stejně promiskuitní jako muži

Všeobecně uznávaná teorie, že ženy mají za svůj život méně sexuálních partnerů než muži, je již minulostí. Dokládají to výzkumy amerických vědců.

Spousta mužů se v přátelském kruhu chlubí svými úspěchy u opačného pohlaví. Není výjimkou, že muž měl podle svých slov za život i více než 20 sexuálních partnerek. Samozřejmě, že egoismus u takovýchto osob hraje také velkou roli a vše, co je řečeno, nemusí být také pravda. Ovšem i tak bylo velmi podezřelé, že ženy na dotazy o počtu sexuálních partnerů odpovídaly v rozmezí 1-3. Tento nepoměr posloužil americkým vědcům jako podnět pro zahájení dotazníkového výzkumu.

Ženy z různých sociálních skupin byly umístěny do třech různých prostředí. První vyplňovaly dotazník anonymně doma, druhé samy v místnosti, přičemž na ně skrz skleněné okno viděla asistentka, která se mohla na jejich odpovědi kdykoli přijít podívat, a třetí samy v místnosti napojeny na detektor lži, který byl však vypnutý (což ženy samozřejmě nevěděly).

Výsledky dotazníků vědce příliš nepřekvapily. První skupina žen uvedla v průměru 2,8 sexuálních partnerů, druhá skupinka 2,1 a třetí dokonce 4,4 sexuálních partnerů.

Nabízí se otázka, proč jsou ženy takto promiskuitní a proč to na veřejnosti tají. U mužů je podstata promiskuity zdůvodňována snahou o zachování svého potomstva.

U žen se však tento důvod zdál velmi nepravděpodobný. Výzkumem došli vědci k závěru, který nazvali „Válka spermií.“ Velmi zjednodušeně lze říci, že pokud se žena v krátké době spáří s více muži, svedou spermie těchto mužů v jejím těle souboj. Vyhraje ten nejsilnější jedinec se zdravými spermiemi. Ženy tedy k promiskuitě vede stejný popud jako muže.

Ženy jsou však díky sociálnímu tlaku nuceny svoji promiskuitu utajovat. Má-li muž během měsíce deset sexuálních partnerů, stane se z něj před známými velká osobnost, veliký borec. Pokud by však to samé tvrdila žena, bude označena přinejlepším za ne zcela duševně zdravou, v horším případě za lehkou děvu. Navíc by se toto její tvrzení velmi rychle rozneslo mezi ostatní lidi a před jejími dveřmi by se kupili neúspěšní samci, kteří by se domnívali, že zde mají šanci.

Muži mají také na rozdíl od žen v sexuálním životě jednu výhodu, kterou je snadná vzrušivost. Aby se ženské pohlavní orgány dostatečně připravily k aktu, je potřeba mnohem více úsilí, než u mužů.

Co z našeho malého výletu do světa vědy vyplývá?

Pokud se vám bude snažit žena namluvit, že s vámi nemůže mít sex, protože jste spolu moc krátce nebo protože ještě nezapomněla na onoho borce před vámi, nevěřte jí. Jde pouze o to, že jste ženu dostatečně nevzrušili. Spousta mužů se dostává do situace, že se se ženou mazlí, dráždí se navzájem a muž velmi touží předat své genetické informace. Bohužel se tak ale nestane. Žena řekne své rezolutní ne. Nebudeme si nic namlouvat, většinou takto dopadají nepříliš zkušení muži. Neumí totiž ženu dostat do varu. Neumí ji dostat do situace, ze které již bude velmi těžké couvnout. Udělali totiž jednu podstatnou chybu – přenechali ženě vedení, i když si mysleli, že jsou pány situace.

Nedostatek vzrušení může za většinu problémů v sexu. Pánové, snažte se využít všeho, co vám žena dovolí. Několikrát jsme zde již zmiňovali pravidlo dva krůčky dopředu, jeden zpátky. Budete-li se jím řídit, nestanete se automaticky mistrem světa ve svádění. Ale pokud skončíte se ženou v posteli, či na jiném zajímavém místě, vždy budete vědět, jak dosáhnout toho, na co máte zrovna chuť. 

Komentáře