Řeč těla (14) - Dvoření žen (2)

Jaké signály nám dává žena, která o nás má zájem? Zjistili jsme 13 nejčastějších signálů, které v tomto článku popíšeme.

Vyznáte se v ženských signálech? 

1. Pohození hlavou a prohrábnutí vlasů

Toto gesto je podobné mužskému prohrábnutí vlasů. Žena však udělá navíc pohyb hlavou, takže výsledkem je jakési zavlnění. Toto gesto má tři účely. Za prvé se žena upraví a dá tak najevo, že se chce muži líbit. Za druhé žena na chvíli odhalí šíji, která je přitažlivá nejenom pro upíry, ale i pro muže. A za třetí, pohybem vlasů a rukou uvolní feromony ze zátylku a z podpaží, aby nám více voněla.

Ženy si samozřejmě neuvědomí, co přesně má tento pohyb znamenat. Ostatně jako u všech ostatních signálů zájmu i zde platí, že je máme zafixované, aniž bychom znali přesný důvod jejich používání.

2. Pootevřená ústa, vlhké rty

Snad nemusím ani poznamenávat, že toto gesto napodobuje ženské pohlavní orgány. Vlhké a plné rty jsou pro muže přitažlivé, protože 

signalizují plodnost ženy.

3. Dotýkání se sama sebe

Ženy mají velmi bohatou představivost. Když se samy sebe dotýkají a dívají se při tom na vás, nemyslí na nic jiného, než že se jich na oněch místech dotýkáte vy. Jaké přímější pozvání k dotekům bychom si ještě mohli přát?

4. Ruka ohnutá v zápěstí

Jde o velmi submisivní gesto, kterým žena naznačuje svoji poddajnost. Doslova vám ohnutou ruku nabízí. Když toto gesto udělá muž, je buď velmi nesebevědomý, nebo homosexuál.

5. Pohrávání s válcovitým předmětem

Sklenička, tužka, cigareta. S tím vším si může žena hrát a dívat se při tom na vás. Podobně si může sundávat a nasazovat prstýnek. Že neuhodnete, co tím naznačuje? Když se budete snažit, tak to o dvě hodiny později v soukromí zjistíte (nebo o 10 minut později na záchodcích…).

Dobrou odpovědí na toto gesto je, když si vezmete do ruky nějakou její věc a začnete si s ní také pohrávat (peněženku a mobil ne). Bude vědět, že rozumíte.

6. Odhalené zápěstí

Na zápěstí má žena velmi jemnou kůži a většinou také erotogenní zónu. Když vám své zápěstí odhaluje, dává vám velmi zřetelný signál, že má o vás zájem. Nejčastěji ženy zápěstí odhalují, když kouří. Vypadá to přirozeně.

Mimochodem, proč si myslíte, že si ženy stříkají na zápěstí parfém? Samozřejmě to není kvůli tomu, aby se „rozprostřel“ pomocí pulzu. Je to proto, aby žena přilákala pozornost muže ke svému zápěstí.

7. Pohled přes zvednuté rameno

Žena k vám stojí bokem nebo mírně před vámi a podívá se na vás přes zvednuté rameno. Často také signál doprovází přivřenými víčky či pootevřenými ústy. Mohli bychom to přeložit jako: „Pojď za mnou brouku.“ 

8. Vlnící se boky

Ale notak. Vážně jste si mysleli, že tím zadečkem začala kroutit náhodou? Dělá to proto, aby upoutala vaši pozornost na svoji postavu. Některé ženy v přítomnosti atraktivního muže chodí oběma chodidly téměř v jedné přímce, aby se jim boky vlnily co nejvíce.

9. Vychýlená pánev

Je to v podstatě varianta vlnících se boků, jenže žena nejde, ale stojí. Je zapřená o jednu nohu tak, aby dala vyniknout své postavě. Pro příklad se stačí podívat na obrázek s modelkou. Většina z nich má vychýlenou pánev, protože to zvyšuje poptávku po nabízeném produktu.

10. Osobní věci u muže

Žena, která má zájem o muže, jenž se nachází poblíž ní, k němu dává své osobní věci. Kabelku, telefon či jiné předměty dává směrem k muži. Avšak pozor na to, že je nedává mezi sebe a muže. To by mezi vás umisťovala překážku, což rozhodně není signál zájmu. Pokud s vámi ženě nebude příjemně, bude osobní věci dávat spíše směrem od vás.

11. Směr kolena

Ženy rády sedí nesouměrně (tj. nemají obě nohy vedle sebe na zemi). V takovém případě sledujte, kam míří koleno u té nohy, která se nedotýká země. Míří-li na vás, lze to brát jako znak zájmu.

12. Sezení s nohama zkříženýma nohama těsně nad sebou

Dejte si nohu přes nohu tak, abyste měli kolena nad sebou a chodidla relativně také. Vytvoří se poměrně nepohodlné posazení, které se nám však velmi líbí na ženách. Pokud si takto žena sedne během vaší přítomnosti, zpozorněte. Je to signál jejího dvoření. Většinou ho žena doplní ještě něčím, například doteky sama sebe.

13. Hrátky s botou

Pohupování boty na špičce nohy nebo vysouvání a zasouvání chodidla do boty je také signálem zájmu. Nikdo samozřejmě nepředpokládá, že se budete dívat v podniku pod stoly a zkoumat, jestli si žena pohupuje botou nebo ne. Opět platí, že tento signál je většinou doplněný o nějaký viditelnější.

Zdroj:

PEASOVI Allan a Barbara: Řeč těla. 1. Vyd. Praha: Portál 2008. 360 s. ISBN 978-80-7367-449-6
 

Komentáře