Řeč těla (25) - Narušení

Máme snahu držet si lidi v určité vzdálenosti od sebe. Podle toho, jak dané lidi známe a nakolik jim důvěřujeme, rozlišujeme několik zón. Lehce však může dojít k situaci, kdy dojde k nepříjemnému narušení osobního prostoru například ve frontě. Na takové narušení osobního prostoru většina lidí reaguje mlčením a uzavřením se.

Nenarušujete ostatním jejich prostor? 

Každý z nás již nepochybně cestoval městskou hromadnou dopravou. Když se podíváte na lidi okolo sebe, budou vám někteří připadat nešťastní. Až na výjimky bude mít většina lidí kamennou tvář nebo bude do něčeho zabrána. Při tom tento úkaz vůbec není způsoben tím, že by všichni lidé měli špatnou náladu, je způsoben následujícím pravidlem.

Jakmile se přestaneme cítit pohodlně, máme tendenci skrývat své emoce.

Takže kamenné tváře ve frontě, v přecpané tramvaji, na našlapaném koncertě apod. nejsou způsobeny tím, že by lidé okolo byli nešťastní. Je to tím, že se podvědomě necítí pohodlně.

  1. Existuje šest základních znaků, jak reagují lidé s narušeným osobním prostorem. Čím více bude dav natlačený, tím více se budou tyto body projevovat. Představme si takovou jízdu přeplněnou tramvají.
  2. Méně mluvíme, a to dokonce i s lidmi, které známe. Ve velkých tlačenicích nemusíme mluvit vůbec.
  3. Máme tendenci vyhýbat se očnímu kontaktu s jinými lidmi.
  4. Omezujeme mimiku. Pohyby obličeje budou minimální.
  5. Kromě mimiky omezujeme také veškeré ostatní pohyby.
  6. Pokud máme něco na čtení, pravděpodobně nás to nyní bude bavit více než obvykle.
  7. Pokud nic na čtení nemáme, přijdou nám vhod vylepené reklamy (proto tam také jsou) či jiný neživý objekt, na který můžeme upřít pohled.

Kdybychom pravidlo o narušeném osobním prostoru neznali, mohli bychom se snadno dopustit chyby v hodnocení. Veškeré signály nám ukazují, že v davu jsou samí nešťastní lidé. Jenže jejich neštěstí je v tomto případě způsobeno narušeným osobním prostorem.

Pokud by bylo nepohodlí dlouhodobé, mohou lidé v tlačenici přecházet k agresivnímu chování. To je přesně ten důvod, proč se na úřadech či v bankách mohou ve špičce potýkat s agresivními klienty.

Narušení osobního prostoru při balení žen

Jedním z důvodů, proč svůdci oslovují v MHD spíše sporadicky, je právě zmiňovaný tlačenicový efekt. Žena stojící v tramvaji, která má z jedné strany upoceného puberťáka, z druhé strany ženu s nákupem a ze třetí strany vás, opravdu nebude v hovoru příliš vstřícná. Můžete v takový moment zkusit sebelepší oslovení, ale dokud nevyvedete ženu ven, vaše šance na úspěšné zakončení jsou značně omezené.

Druhý problém související s narušením osobního prostoru můžete mít na svědomí vy sami. Stačí, když se na první schůzce se ženou budete držet v její blízkosti, aniž byste se jí dotýkali. V momentě, kdy se ženy dotknete a ona váš dotyk přijme, se začínáte pomalu dostávat do její intimní zóny. Pokud byste si chtěl hned na začátku rande k ženě sednout tak, že se jí budete nohama dotýkat, buď se uzavře, odsune, nebo vám rovnou uteče. Když si ale sednete vedle s ní s odstupem a postupně se jí budete dotýkat, začne se zmenšovat jí vymezený prostor vůči vám. Jakmile se poté budete k ní pomalu přisouvat, již se se zápornou reakcí nesetkáte.

Komentáře