Řeč těla (9) - Řeč nohou

Nohy jsou hned po obličeji druhou částí těla, která nejlépe prozradí naše skutečné úmysly a myšlenky. Většina lidí se totiž zaměřuje pouze na pohyby horní poloviny těla. Obličej však neřekne vše, a proto nám mohou ujít důležité signály, když se zaměříme pouze na něj. Nohy nám pomohou odhalit správnou interpretaci.

Ovládáte řeč nohou? 

Hned na úvod musím poznamenat důležitou věc. Nohy mají pouze omezenou hybnost. Z toho důvodu nemůžeme očekávat, že signály nohou budou stejně dobře čitelné jako signály jiných částí těla.

Nohy dokážou krásně odhalit nervozitu. Podupávání či jakékoli jiné pohyby nohou jsou známkou vnitřního neklidu. Když budete lhát, budete u toho více pohybovat chodidly i nohou jako celkem. Totéž ale budete dělat, když budete potřebovat na záchod nebo když budete očekávat negativní reakci. Nohy zkrátka nejsou ve smyslu interpretace jednoznačné, a proto je vždy nutné hledat další signály na daném člověku.

Hlavní funkce nohou spočívá v tom, že se díky nim pohybujeme. Z toho důvodu nám, v případě, že daný člověk stojí, mohou hodně povědět o jeho vnitřním rozpoložení.

Podíváme se na čtyři hlavní postoje, se kterými se denně setkáváme.

1. Nohy těsně u sebe

De facto by se tento postoj mohl jmenovat „v pozoru“, protože tento postoj vyjadřuje neutrální, avšak bdělý stav. Osoba s tímto postojem se ještě nerozhodla, co chce udělat, a tak dává pozor. Může také na něco čekat.

Nohy těsně u sebe mají také často podřízení při komunikaci s nadřízeným. Níže společensky postavení při komunikaci s výše společensky postaveným. Pozor na to, že u žen může ten to postoj také znamenat tiché „bez komentáře“. Pokud ho žena zaujme po nepovedeném vtípku, začínáte jí pomalu vadit.

2. Nohy od sebe (rozkročení)

Rozkročený postoj mají v oblibě především muži, kteří tak zvýrazňují svůj rozkrok. Je to znak dominance a pevného rozhodnutí. Právě tato poloha nohou je výborná pro balení. Rozkročení by mělo být přibližně na šířku ramen.

Pokud uvidíte film, ve kterém hraje „drsňák“, všimněte si jeho postoje. Aby skutečně působil dominantně, rozkročí se právě na šířku ramen a postoj doplní ještě gestem zvýrazňujícím mužnost (strčení palců za opasek, za pás kalhot…). Doporučuji shlédnout výborné spaghetti westerny „Hodný, zlý a ošklivý“ či „Tenkrát na Západě“.

3. Váha na jedné noze

Jde o uvolněný postoj, kdy jedna noha směřuje mírně do strany a druhá dopředu. Přirozené pro tento postoj při tom je mít váhu na zadní noze, přední je odlehčená. Tento postoj mají hodně rády ženy, někdy ho kombinují s mírným pokrčením nohy. Tím se zmenší a dají tak najevo svoji submitivitu.

Důležitá je u tohoto postoje přední noha. Ukazuje totiž tam, kam směřují naše myšlenky. V partě bude špička směřovat u žen pravděpodobně k nejvíce dominantnímu muži, u mužů také k dominantnímu muži nebo k pěkné ženě. A zde vyvstává problém tohoto postoje. Jakmile jste takto zvyklí stát, bezděčně natáčíte přední nohu k ženě, o kterou máte zájem. Pak vám nepomůže ani sebelepší záminka, protože žena hned pozná, že vám jde o ni. Pokud zjistíte, že v tomto postoji často stojíte, změňte ho na mírně rozkročený postoj uvedený výše. Budete působit sebevědoměji.

Ženy v tomto postoji často vysílají náznaky. Pokud o vás má zájem, bude vaším směrem natáčet přední nohu. Důležité je, že ta noha nebude směřovat přímo na vás (to už by byla velká výzva), ale skutečně pouze vaším směrem. Dobře to lze demonstrovat na jednoduchém příkladu.

Jdete s wingem balit ženu, ona zaujme postoj s váhou na jedné noze a směřuje mezi vás. V tuto chvíli je to neutrální. V momentě, kdy ji stojí trochu na vaši stranu, už u ní začínáte vést. V momentě, kdy by žena úplně změnila postoj a dala nohy k sobě nebo je překřížila, je jí vaše přítomnost nepříjemná. Tím se dostáváme ke čtvrtému postoji.

4. Překřížené nohy

Překřížené nohy vyjadřují obavy, neznámo. Často nohy překříží lidé, kteří se právě seznámili, a neudělali na sebe výborný dojem. Tento postoj rozhodně nevyjadřuje dominanci. Naopak, vyjadřuje obavy. Zajímavé je, že toto pravidlo je v podstatě univerzální a neplatí jenom vestoje. I sedící člověk s překříženýma nohama vyjadřuje obavy (což však neplatí pro americký způsob překřížení nohou, kdy koleno jedné nohy směřuje do strany).

Pokud začnete vy nebo žena křížit nohy, je to špatné. Je dokázáno, že tento postoj negativně ovlivňuje vnímání a hodnocení druhé osoby. Proto je nejlepší ženu, která překříží nohy, pobídnout, ať jde kousek s vámi. Při chůzi se nohy kříží špatně.

Ještě malá poznámka na závěr. U překřížených nohou vždy hledejte další signály či příčinu nezájmu. Je možné, že dotyčná třeba pouze potřebuje na záchod.

Komentáře