Škádlením ženu nesbalíte (2)

Již víme, že škádlení není univerzální technikou použitelnou na všechny ženy, přestože ji tak někteří muži berou. Ženy s nižším sebevědomím mnohem více ocení chválení či pomoc v nouzi. Pokud ale na škádlení trváte, nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li dodržovat tři omezení.

Proč ženy neškádlit? 

Proč jsme ženy začali škádlit, namísto toho, abychom je chválili? Protože jsme jako nezkušení zjistili, že chválením cesta nevede. Nemá cenu ženu chválit, protože jí chválilo již tolik mužů předtím, že si již na komplimenty zvykla. To je sice často pravda, nicméně tento problém lze vyřešit jednoduše i bez škádlení.

První důležitou radou je počet pochval. Když jste ve škole chválili spolužačku 10x denně po dobu dvou měsíců, tak jste byli otravní. Byli jste chválící zoufalci, kteří se nemají k tomu, aby ženu pozvali na skutečné rande. Komplimenty jsou jako cukrová vata. Jsou výborné, rychle se rozplynou, a když jich je hodně, tak je vám po nich špatně. Musíte s nimi šetřit. Když oslovíte ženu s tím, že jí pochválíte jednu věc, bude šťastná.

Když jí budete chválit celou dobu oslovení, uteče vám.

Druhou důležitou radou je originalita. Muži ženě často chválí pořád to samé, krásné oči, vlasy, jméno, vůni. Ale kolik mužů jí pochválilo za to, jak dokázala zkompletovat své oblečení? Minimum. Taková pochvala ženu zaujme, potěší, budete originální. Navíc nechválíte její vzhled jako většina těch troubů okolo, ale její vkus.

V těchto dvou bodech se skrývá návod na to, jak balit ženy, které jsou třeba mladší, méně vzdělané (zatím) a nepříliš společensky postavené, ale za to milující, upřímné a často i krásné.

Vraťme se ale k omezením souvisejícím se škádlením. Prvním bylo sebevědomí ženy. Nyní narážíme na další omezení škádlení.

Omezení 2: Pokračování konverzace

Chybná úvaha: Budu ženu škádlit, poté se s ní pobavím, a dostanu telefonní číslo.

Nyní vás zklamu – škádlení je samo o sobě téměř neúčinné. Není to samostatná technika, ale součást postupu zahrnujícího několik technik. Vezmete-li samotné škádlení, je to jako kdybyste chtěli sestrojit automobil pouze z pneumatik. Když půjdete za ženou, kterou vyberete v souladu s prvním omezením, a poškádlíte ji, zaujmete ji. Žena si řekne, že je to divné. Proč jí děláte něco tak ošklivého, když byste ji měl stejně jako ostatní padnout k nohám? Krásná situace. Ale co dál?

Uvědomte si, co chcete škádlením získat. Chcete pomasírovat své ego? Chcete snížit hodnotu ženy, protože to děláte rádi a líbí se vám to? Tak v tom případě vřele doporučuji přečíst trochu několik materiálů o manipulaci. Škádlení využité k tomuto účelu není nic jiného, než pouze způsob, jak si na ženách hojit své komplexy.

Chcete pomocí škádlení skutečně ženy balit? Tak v tom případě si nastudujte Mysteryho metodu alespoň do takové úrovně, abyste pochopili, co má po škádlení následovat. Nikdo vám neříká, že musíte slepě kopírovat to, co vytvořil jiný člověk. Ale když už používáte jednu metodu z postupu, bylo by vhodné zjistit, jak je tato metoda v postupu zakomponována.

Výsledek: Abyste mohli skutečně úspěšně používat škádlení, je potřeba znát jeho účel a následné kroky ve svádění.

Omezení 3: Škádlení není urážka

Chybná úvaha: Škádlení je cokoli, co ženu upozorní na její chyby.

Co myslíte? Když upozorníte ženu na to, že šlápla do psího výkalu, bude to škádlení? Ano i ne. Opět totiž platí, že u této techniky záleží nejenom na tom, co řeknete, ale také na tom, jak to řeknete.

V textu se špatně vysvětluje, jak říci něco správně. Proto vám to nemohu ani přesně předvést. Nicméně dám vám radu, která by měla hodně napovědět. Správné škádlení je takové škádlení, u kterého se zasmějete buď vy, žena (byť v duchu), nebo alespoň její okolí. A nebudou se smát, protože by ženě přáli neštěstí, ale protože jim skutečně přijde vtipné to, co jste řekl.

Krkolomné popsání je sice pěkné, ale přesto vám vřele doporučuji trénink. Chcete-li skutečně účinně techniku škádlení využívat, měli byste vyrazit do ulic či podniků, vyhlédnout si ženu odpovídající prvnímu omezení a zkoušet. Jedině tak docílíte toho, že vaše snaha skutečně k něčemu bude.

Výsledek: Škádlící věty se stávají skutečně účinné až v momentě, kdy je správně řeknete.

Komentáře