Mužská osobnost prochází krizí

„Většina mužů nežije svůj život. Místo toho žijeme ve velké přetvářce, kterou zachováváme kvůli své ochraně. Záhy po dosažení dospělosti si zvolíme jednu z několika standardních masek: dříč, sebevědomý borec, dobrák, drsňák, citlivý muž „nového věku“. A pak po mnoho následujících let předstíráme, že to jsme my a že všechno je v pořádku. Pod maskou se však často skrývá nesmírná osamělost. Předstírat nějaký život a žít ho není totéž.

Žijete podle svého vnitřního cítění? 

Ženy to většinou nedělají. Žijí podle svého vnitřního cítění a vědomí. Taky mají své problémy, ale většinou alespoň jednají na základě jasného vnímání sama sebe, s určitou odvahou a důvěrou. Ženy obvykle vědí, kdo jsou a co chtějí.“ (1)

„Trvalá mužská přetvářka je však náročná, a proto není divu, že se na mužově masce někdy objeví trhliny. Možná jste to zažili sami. Někdy, když ochutnáte, jaká by opravdová svoboda mohla být, dostaví se letmé tušení, co to znamená žít naplno. Kupříkladu jste sami v přírodě a náhle se jakoby rozpustíte ve slunci, stromech a vodě. Nebo máte zvláštní zážitek se ženou – zážitek silné vášně nebo nenadálé slasti soucitného porozumění. Nebo si hrajete se svými dětmi a tu se sám cítíte být znovu dítětem, v němž život přímo kolotá. Onen pomíjivý dojem se také snadno dostavuje, když posloucháte hudbu nebo se díváte na film. Zahlednete něco znepokojivého, ale krásného… A za okamžik to zmizí. Cítíte se pak hůř; nevíte, jak tu chvíli přivolat zpátky. Proto tu vzpomínku zapudíte a všechno se vrátí do starých kolejí.

Trhliny v mužově přetvářce se však můžou projevit i bolestněji: jako tíseň, neúspěch, nehoda. Anebo se ho častěji – obzvlášť ve středním věku – zmocní hluboké zoufalství a vyčerpání, když si uvědomí, že jeho blízcí ho nejen nemilují, ale dokonce ani neznají. Spojení s vlastním životem se náhle zdá být jako tenké vlákenko, jemuž každým okamžikem hrozí přetržení. Podobné příběhy slyšíme dennodenně:

Učitel, kterého opustila jeho žena, se za pozdního večera vrhá do moře. Má na sobě potápěčský pás a na něm připojená závaží tak aby neměl šanci se vymanit. Během několika vteřin se ponoří do temné vody. Jeho modré nafouklé tělo je ranním přílivem vyneseno na břeh.“ (2)

„Nyní je řada na mužích, aby důkladně prozkoumali, jaké síly omezují jejich život. Dnes je to průměrný muž, kdo je hluboce nešťastný, a neštěstí takového rozsahu obvykle vyvolá nějakou odezvu. V posledních deseti letech se objevilo Hnutí mužů, jež nabízí jasnější vzhled do toho, co se v muži stalo a jak to napravit. Místo abychom se dál potáceli v tichém zoufalství, světem letí zvěst, že je možné měnit svůj život k lepšímu a že (i když to snad zní neuvěřitelně) být mužem může být i pozitivní věc! My muži nejsme zrůdy tohoto světa – přinejmenším ne dobrovolně.A také nejsme kopie žen, jak se nám snažily namluvit některé ideologie z konce dvacátého století. Je tolik způsobů, jak být mužem, kolik je jednotlivých mužů, a všechny tyto způsoby můžou být dobré, plodné, uculené, nonkonformní, ohleduplné, odlišné a svobodné.“ (3)

„Musí se stát něco mnohem závažnějšího – a vhodnou silou by k tomu mohlo být seizmické nahromadění frustrace v mužích. Spolu s ostatními velkými osvoboditelskými hnutími – za ochranu životního prostředí, za spravedlnost pro rozvojové země či za přežití původních obyvatel – může být naší jedinou nadějí. Energii a nadání mužů, jež jsou nyní nasměrovány na nenasytnost, obchod, militarismus a pouhé vydělávání peněz, potřebujeme k naléhavějším úkolům. Nic dnes nepotřebujeme tolik jako víc dobrých mužů.“ (4)

Mužství

V dnešní době mnoho mužů ztrácí smysl žití. Zdá se jim, že je vlastně nikdo nezná, mají krizi osobnosti. A to i přesto, že navenek vypadají spokojeně. Tento problém způsobuje prudká změna životního stylu společnosti. Zatímco ženy se se svojí novou rolí díky feministickým hnutím většinou vyrovnaly, pro muže může být život stresující. Kniha Mužství vás dovede k vlastnímu nitru. Sdělí vám, jak navázat vztah se svým otcem, jak zvládat vztahy či jak se chovat ke svému synovi. Kniha je rovněž přínosná i pro ženy, které se snaží mužům porozumět.

(1) BIDDULPH Steve: Mužství. 1. Vyd., Praha: Portál 2007. 200 s. ISBN 978-80-7367-209-6, s. 9
(2) BIDDULPH Steve: Mužství. 1. Vyd., Praha: Portál 2007. 200 s. ISBN 978-80-7367-209-6, s. 10
(3) BIDDULPH Steve: Mužství. 1. Vyd., Praha: Portál 2007. 200 s. ISBN 978-80-7367-209-6, s. 12
(4) BIDDULPH Steve: Mužství. 1. Vyd., Praha: Portál 2007. 200 s. ISBN 978-80-7367-209-6, s. 13

Komentáře