Pravidla manipulace

Manipulace má svá omezení a pravidla. Tato pravidla vám pomohou odhalit manipulátory ve vašem okolí a odhalit příčiny manipulace. Společným rysem všech manipulací je hra na silné a slabé.

Umíte odhalit manipulaci?

„Pravidla manipulace jsou velmi zajímavá z pohledu vývojové psychologie. Objevují je spontánně děti v mladším školním věku. Představují pro ně poslední stupeň dosavadního vývoje, a tak jim slouží jako hračka, která je téměř bezezbytku pohltí. Existuje tedy několik vývojových podmínek, které dítě musí splňovat, aby bylo schopné si osvojit pravidla manipulace:

1. Být schopen kooperativní hry s pravidly a rolemi. Kooperativní hry nejsou schopna batolata: Jakmile jedno má hračku, tak si s ní chce hrát i druhé, a začnou se o hračku přetahovat. Větší děti dokážou střídat role. Jeden s pistolí hraje policistu, druhý lupiče a budou se honit. Za chvíli si role i hračky vymění. Toto střídání rolí umožňuje kooperativní hru a můžeme je pozorovat přibližně od tří let.

2. Rozlišit úmysl druhého od výsledku jeho chování.

 Například chtěl chytit míč, ale nechytil. Dosažení tohoto stupně se projeví smíchem při situacích, které vyžadují takovou úvahu. Například začnou se smát, když někomu při opékání spadne buřt do ohniště, protože ví, že jeho úmyslem bylo udržet buřt na prutu a opéci. Mladší děti se při pádu buřtu do ohniště nesmějí. Schopnost dosáhnout vytyčeného cíle se vnímá jako síla, šikovnost, chytrost apod. a definuje přirozený hodnotící rámec.

3. Znát zákonitosti sociální směny, pravidla výměnného obchodu a dělení věcí. K tomu děti potřebují nabýt schopnost ocenit, jestli směna či dělení byly výhodné, prodělečné či spravedlivé.

4. Dosáhnout teorie mysli či mentalizace, tj. pochopit, že druhý může mít v hlavě něco jiného než já. Tato nově nabytá schopnost otevírá dětem pro ně předtím netušený svět možností, jak získat výhody, které by byly jinak nedostupné. Umožňuje využívat vědomou lež, podvody, úskoky.

Z hlediska logiky by se zřejmě dala všechna následující pravidla zredukovat na pár základních premis. Mezi ně by jistě patřily i následující tři axiomy. Zřejmě se však nejedná o vyčerpávající výčet:

1. Axiom: Hraje se na silné a slabé; silnější je vítěz.
2. Axiom: Pravidla boje jsou nepsaná a nevyřčená. Každý je musí odhalit metodou pokusu a omylu.
3. Axiom: Silný nic nepotřebuje, nic mu neschází, nic mu nevadí. Slabší je ten, kdo něco potřebuje.

Praktickou aplikací těchto tří axiomů se dají odvodit i následující pravidla manipulace:

 • Hrají všichni. Nikdo se nikoho neptá, jestli chce hrát či ne.
 • Není nárok na odpočinek, hraje se bez přestání. Nebýt ve střehu je trestuhodné.
 • Slabší je ten, kdo něco neví. Například kdo neví, že ten druhý jej chce napálit. Nevědět je trestuhodné.
 • Silnější je ten, kdo první verbalizuje odmítavý postoj, např.: „Já o tebe nestojím, ale ty o mě jo.“ Slabší je ten, kdo vyjádří zájem o sblížení.
 • Slabší je ten, kdo se nechá „vytočit“, kdo je zmaten, kdo ztrácí kontrolu nad prostředím (viz výše příklad buřtu).
 • Slabší je ten, kdo projeví cit (zejména pozitivní), omluví se, vyjde vstříc, vyjádří prosbu, účast či zájem, projeví pocit slabosti a ublížení apod.
 • Na jakoukoliv žádost či prosbu druhého, je odpovědí „ne“. Prohrává ten, kdo udělá bez otálení a zadarmo to, co po něm druhý chce, kdo zareaguje na výzvu, na přání apod. (Rozpor mezi tvým a mým chtěním definuje hranici mezi námi a zvýrazňuje mou identitu.)
 • Hloupý a slabší je ten, kdo se nechal napálit, kdo spoléhal na slovo druhého apod. Například za slabšího hlupáka se považuje ten, kdo čekal na mluveném místě, a ne ten, kdo schválně nepřišel. Hlupák a paroháč je podvedený partner, a ne podvádějící. Jako blbec se cítí ten, kdo byl věrný a věřil v lásku druhého. (Toto hodnocení je zcela inverzní a oficiálně zastávaným záhadám.)
 • Slabost, zranitelnost a nemoc jsou trestuhodné. Například v jedné rodině, když byl někdo nemocný, všichni se chovali, jako by neexistoval. Byly zde nepřípustné obvyklé praktiky, kdy matka nosí dítěti čaj s medem, cpe ho prášky apod. Stejný jev můžeme najít v Milgramových experimentech (1974), kdy poslušní účastníci měli sklon snižovat hodnotu oběti a prohlašovat o ní takové věci jako: „Byl tak hloupý a paličatý, že si ty elektrošoky zasloužil.“
 • Triumfální pocit vítězství se nezmenší, ani když zmanipulovaný netuší, že právě prohrál v tichém, lítém boji. Jinými slovy, i nevědomost je trestuhodná.
 • Jen slaboch dobrovolně ustoupí či nabídne kompromis.
 • Nic není zadarmo, štědrost je čilé bláznovství, za vším je skryt nějaký úmysl, taktika. Například štědrost cizinců je prý jen projev povýšenosti a vypočítavosti.
 • Především je třeba si dát pozor, abychom nedali víc než druhý. Například v extrémních případech se při milování počítají vzdechy.
 • Silný nedává najevo svou bolest. Toto pravidlo podobně jako většina ostatních souvisí s překompenzovaným egem (hrdostí). Například jedna žena sestupovala po eskalátorech, klopýtla a po holeních jakoby v kleče sjela několik metrů po schodech až dolů, což muselo být velice bolestivé, protože si tak rozedřela celé holeně. Tato žena se dole na schodech postavila a bez jediného slova či zakletí odešla. Podobně se síla demonstruje u odsouzených na smrt, kteří se vysmívají svým katům (např. Dan 3, 16)

Pravidla manipulace se vývojově stávají trvalou součástí sociálních dovedností člověka. Nejdůraznější situace je spouští a často jsou aplikovány zcela automaticky a bez rozmyslu. Pak bývají systematickým zdrojem zdegenerované komunikace. Například muži se líbí nějaká žena, ale pravidlo manipulace říká: „Silnější nikdy nevyjadřuje pozitivní city.“ Jak prakticky skloubit tento rozpor? Své pozitivní city vyjádří negativním gestem a bude doufat, že žena bude schopna dešifrovat jeho pozitivní cit na pozadí. Muž tedy bolestivě ženu plácne přes zadek. Bude žena reagovat na bolestivé gesto, nebo na mužův pozitivní a zakrývaný cit? To už je loterie pravidel manipulace a zdegenerované komunikace.“ (1)

Partneři a rozchody

Publikace „Partneři a rozchody“ rozebírá situace, v nichž se rozchod jeví jako jediné řešení. Pomůže vám odhalit porozumět procesu rozchodu a jeho doprovodnými jevy jako jsou obranné reakce, manipulace, fantazijní postavy či zdegenerovaná komunikace. S pomocí této knihy odhalíte podstatu rozchodu, zjistíte, zda je možné se k partnerovi vrátit a jak se chovat, abyste měli z rozchodu co nejmenší újmu. Kniha je určena všem, kteří se o problematice rozchodů chtějí dozvědět více i odborníkům, kteří se rozchody zabývají.

(1) Klimeš Jeroným: Partneři a rozchody, 1.Vyd., Praha: Portál 2005. 240 s. 80-7367-045-3, s. 142 - 145

Komentáře

nejednoznačné
 od autora Kvetos

  Hodně "pravidel manipulace" mi nesedí. Existuje mnoho lidí, kteří si mohou dovolit hodně z těchto "příkladů slabosti" právě proto, že jsou natolik nad věcí, že jim to nemůže ublížit. Nechají tzv. "silné" vyhrát, protože jim ta situace za to ani nestojí. I přestože přečtou manipulativní chování, rozumí oné hře, nemusí soupeřit, ale naopak převést hru ve všeobecný prospěch = pozitivní ovlivňování.

  Reaguj na tento komentář
  Re: nejednoznačné
   od autora Arnall

   Ano, mas pravdu ze jsou takovi lide... ale ted si predstav ze je to prestane bavit, protoze druha strana nabira na sile a uz si zikla, a zacnou se branit... ? Veskera rovnovaha uz je v coudu a je zadelano na problemy ...

   Reaguj na tento komentář
  Re: nejednoznačné
   od autora RaShCZ

   Samozřejmě, že jsou takoví lidé. Podle mě jich bude dokonce víc, než samotných manipulátorů. Jenže zatímco jeden se snaží jednat rozumně, druhý to považuje za své vítězství. Z pohledu manipulátora "hrají všichni", abych citoval článek. Bez ohledu na to, zda dotyčný chce nebo nechce.

   Je dobré si uvědomit, že naše jednání může na někoho působit jako slabošské. "Nevědět je trestuhodné." [S04]

   Reaguj na tento komentář
Hra na sílu... = ... skrývání slabosti? ;-)
 od autora Utopie

  Ono samotný článek ... "Pravidla manipulace" mi příjde, že hraje podle těchto pravidel. Skoro celou dobu čtení jsem prskala a na závěr jsem byla uchlácholena větičkou: že pokud jsou tato pravidla aplikována zcela automaticky a bez rozmyslu... pak bývají systematickým zdrojem zdegenerované komunikace...
  ... a teď si čtenáři vyber, na kterém břehu jsi ... [S03]
  A mimochodem Květoši ... souhlasím. Máš mé sympatie a věřím, že to nebudeš brát jako demonstraci mé slabosti [S04].

  Reaguj na tento komentář
Praxe
 od autora sceptic

  Odvozená pravidla manipulace docela dobře vystihují chování mých kolegů v zaměstnání. U nás se tomu neříká manipulace, ale oddělit zrno od plév.

  Reaguj na tento komentář
  Re: Praxe
   od autora RaShCZ

   Svědomití zaměstnavatelé se snaží takové prostředí potlačovat. Nevytváří to zrovna pěkný obraz navenek organizace nehledě na to, že spousta mladých a nadějných pracovníků tenhle systém nestráví a odejde kvůli tomu...

   Reaguj na tento komentář
nejsou žádná pravidla
 od autora Tako

  Podle mě nejsou žádná pravidla manipulace.Je to všechno o inteligenci.Ten "chytřejší" dosáhne manipulací toho co chce. Také je dobré zdůraznit že manipulaci hodně ovlivňují city a emoce. Ten kdo dokáže vytěsnit tyto 2 zmiňovaná slova tak má většinou vyhráno.

  Například když někomu projevíte city. .On/a je bud odmítne, a vy budete vědět jestli jen ztrácíte čas. Nebo si toho dotyčného/nou tím uvážete. Protože lidé chcou být milováni. To je fakt. Tím chci říct že cokoliv co se napovrch zdá slabé může být pro náš účel silné.Proto nejsou žádná pravidla. Tak to vidím.. (:

  Reaguj na tento komentář
  Bez nadpisu
   od autora RaShCZ

   A co když ženě řekneš, že ji miluješ, ona to naoko ocení, ale ve skutečnosti to pro ni bude jen signál, že si s tebou může víc zahrávat? Podle mě totiž zapomínáš na dost podstatnou věc, a to sice, že manipulace je pro manipulovaného skrytá.

   Emoce a city vytěsnit nedokážeš. Pokud si myslíš, že ano, přečti si o tom nějaké publikace (např. Emoční inteligence).

   A v neposlední řadě také manipulace přímo nesouvisí s inteligencí, jak uvádíš. I muže s IQ 130 dokáže manipulovat žena s IQ 90. Proč? Protože onen muž nad projevy ženy nepřemýšlí jako nad manipulací, ale hledá jiné příčiny.

   Reaguj na tento komentář
   Re:
    od autora Tako

    Předpokládám že ženu které toto řeknu už nákým způsobem znám. A pokuď by to hrála jen naoko tak to časem poznám.Napříkla tím (jak už jsi zmínil) že si se mnou bude víc zahrávat.

    A že nedokážu vytěsnit emoce a city?.Asi máš pravdu, jde to potlačit jen do jisté míry...ale netvrď mi že to nejde.Pokud máš v hlavě srovnané priority (nemyslím to doslova, přeber si to jak chceš).

    S inteligencí to souvisí hodně.Onen muž s IQ 130 se nechá zmanipulovat ženou více méně dobrovolně (předpokládám že si uvedl "ženu" záměrně). Pokuď jí to dovolí, a je si toho vědom tak to už je vlastně jeho manipulace. Protože umožní dané osobě myslet si že je manipulován a nenápadně vše směřovat ke svému cíly. Nebo prostě jen využívat dokuď mu to bude příjemné (:

    Reaguj na tento komentář
    Re: Re:
     od autora RaShCZ

     Souhlasím s tím, že to časem poznáš. Jenže "časem" může znamenat po týdnu, stejně tak jako po roce.

     Problém s emocemi je ten, že i když si stanovíš priority, tak stejně jsou ve tvém rozhodování přítomny. Dokázalo se to monitorováním částí mozku. Ty, které mají na svědomí emoce, se aktivují, kdykoli se o něčem rozhoduješ. Nelze je vypnout.

     Ještě jednou opakuji, že podstatou manipulace je, že manipulovaný neví, že je manipulován. Žena tedy muže manipuluje, dokud ji on neprohlédne, což, jak jsme se shodli v prvním odstavci, se "časem" pravděpodobně stane.

     Reaguj na tento komentář
     Re: Re: Re:
      od autora Tako

      Co víc na to říct než: Že se člověk musí mít hodně napozoru aby se nenechal zmanipulovat a pokuď už se tak stane, aby to co nejdříve prokoukl. Btw. Říkáš že podstatou manipulace je, že manipulovaný neví že je manipulován. Ale to přece neznamená že to pokaždé výjde. Neznamená to že má dotyčný dostatek inteligence a důvtipu na to aby jeho manipulování nebylo prokouknuto. Má to mnoho faktorů. A podstata není pravidlem ... (:

      Reaguj na tento komentář
      Bez nadpisu
       od autora RaShCZ

       Však právě proto zní jedno z vypsaných pravidel:

       "Slabší je ten, kdo něco neví. Například kdo neví, že ten druhý jej chce napálit. Nevědět je trestuhodné."

       Pokud víš, nejsi slabší, tedy jsi nemanipulovatelný, a tudíž na tebe neplatí pravidla manipulace.

       Reaguj na tento komentář
       Re:
        od autora Tako

        Jo no, ten kdo o sobě může říct že je nemanipulovatelný je opravdu obdivuhodný. Jistě za předpokladu že tomu tak opravdu je.

        Díky za diskuzi (:

        Reaguj na tento komentář
        Re: Re:
         od autora RaShCZ

         Není zač. [S03]

         Reaguj na tento komentář