Co se děje v českých postelích

Které sexuální techniky nejčastěji praktikujeme a které naopak nemusíme? Podívejme se do českých ložnic, abychom zjistili, co se v nich odehrává.

V rámci výzkumu jsme odlišovali šest různých praktik a u každé z nich jsme se ptali, jak často se vyskytují. Konkrétně šlo o vaginální styk, felaci, cunnilingus („lízání“), ejakulaci do úst, anální styk a oroanální styk (střídavý orální a anální styk).

Vaginální soulož praktikuje drtivá většina dotázaných  (74 % dotázaných mužů, 79 % dotázaných žen). V polovině nebo více než polovině styků ji provozuje asi pětina partnerů (22 % mužů, 16 % žen). Nikdy nesouloží pouze nízké procento mužů i žen (3 % mužů, 4 % žen).

Felace se provozuje v českých postelích už mnohem méně. Nejčastěji dotázaní uvedli, že jí praktikují v méně než polovině styků (43% mužů, 39% žen). Téměř třetina všech dotázaných ji nepraktikuje nikdy (32 % mužů, 30 % žen). Asi pětina obyvatel ji praktikuje v polovině nebo ve větší polovině styků (17 % mužů, 21 % žen) a vždy ji praktikuje desetina obyvatel (9 % mužů, 10 % žen).

Cunnilingus je na tom o něco lépe než felace. Nejčastěji se rovněž praktikuje v menší polovině styků (34 % mužů, 30 % žen) či vůbec (27 % mužů, 33 % žen), ale rozdíl mezi ostatními kategoriemi je o něco nižší. V polovině nebo ve větší polovině partnerských aktivit ho praktikuje čtvrtina obyvatel (25 % mužů, 24 % žen) a vždy ho praktikuje přibližně sedmina obyvatel (15 % mužů, 14 % žen).

Zajímavým zjištěním tedy je, že cunnilingus převažuje nad felací, byť ne výrazně.

Ejakulaci do úst většina českých párů nepraktikuje (67 % mužů, 72 % žen), což samozřejmě také souvisí s tím, že felace obecně se v českých ložnicích praktikuje spíše výjimečně. V méně než polovině styků praktikuje ejakulaci do úst asi pětina dotazovaných (23 % mužů, 19 % žen). Častěji praktikuje tuto techniku pouze přibližně desetina lidí, podrobnější rozpis naleznete v tabulce níže.

Anální styk není v českých ložnicích příliš oblíbený. Čtyři pětiny dotázaných ho nepraktikují vůbec (81 % mužů, 82 % žen), další spíše v menší polovině styků (16 % mužů, 13 % žen). Častější anální styk je spíše výjimečný.

Podívejte se na stránky sexshopu Červenákočka na článek 24 otázek a odpovědí na téma anální sex, anální kolíky, kolíčky, kuličky, vibrátory.

Oroanální styk je v českých končinách výjimečný, což vzhledem k nepříliš vysoké oblíbenosti análního styku není příliš překvapivé. Drtivá většina Čechů oroanální styk nepraktikuje (85 % mužů, 86 % žen). 

Výsledky průzkumu

Jak vidíme, v českých ložnicích drtivě převažuje vaginální styk, ostatní praktiky nejsou tak časté. Tato informace v podstatě není žádnou novinkou. Z jiného průzkumu vyplynulo, že v polohách převažuje především misionářská. Oblíbená je rovněž poloha „na koníčka“, kdy je žena nahoře. Zajímavostí je, že se v posledních letech zvýšil počet žen i mužů, kteří vaginální styk vůbec nepraktikují.

Velmi zajímavým zjištěním ale je, že cunnilingus v českých končinách mírně převažuje nad felací. To lze vysvětlit tím, že pro ženu není pohled na mužské přirození tak vzrušivý, jako je pro muže pohled na ženské přirození. Pokud se žena vzruší při konání felace, je to spíše důsledek reakce partnera než samotného aktu. Některým ženám rovněž vadí, že se mužským přirozením při přírazu dáví. Na druhou stranu cunnilingus má také své nevýhody a nároky na muže. Přesto v našich ložnicích nad felací převažuje.

Z výzkumu dále vyplynulo, že Češi nejsou v sexu příliš otevření experimentování v oblasti partnerských styků.

Komentáře