Jak často se milovat

„Uspokojení a štěstí milenců není závislé na počtu pohlavních styků. Žena může být velmi potěšena jedním kolem a velmi znechucena patnácti. Důležité je již od začátku milovat ženu s neodolatelnou něžností.

Snažte se nevstoupit do ženy ani příliš brzy, ani příliš pozdě. Jestliže vstoupíte příliš brzy, můžete se unavit dříve, než ona dojde k vrcholu své touhy. Jestliže se opozdíte, zmeškáte výšiny jejího potěšení. Vstupte ve správný okamžik a uspokojte ji napoprvé.

Stejně tak jako nejíte k prasknutí, tak byste neměli milovat až k vyčerpanosti. Měli byste mít stále nepatrnou chuť k jídlu i po jídle a měli byste stále toužit po milence i po milování. Taoističtí mistři lásky usilují o harmonii krocením nadměrné žádostivosti. Někdy méně znamená více. Nenasycujte plně svou sexuální touhu, nebo se přemění v nechuť, extrémní jang (expanze) umožňuje zrození jin (ústup). Jste-li semenný kung-fu muž a vaše milenka není nadměrně sexuálně dychtivá, pak pro ni bude příliš mnoho jednou denně všech sedm dní v týdnu. Jestliže vědomě nezabraňuje svému orgasmu, pak její chuť po milování bude ochabovat. Chlapský mýtus „dávejte ženě nesčetněkrát“ je pokusem zakrýt marnost v záplavě ohromujících čísel. Je velmi málo partnerů, kteří nejsou plně a bohatě potěšeni jedním krásným aktem milování. Mnoho jich zažívá několik orgasmů během jednoho dlouhého milování.“ (1)

Rozvíjení mužské sexuální energie

Kniha pocházející z východních kultur, především z buddhistického a taoistického učení, se zabývá shromažďováním a řízením vaší životní energie.

Dozvíte se z ní tajemství k dosažení sexuální potence, cestu k vyšší blaženosti za pomocí taoistických praktik apod. Publikace vás naučí správnou výměnu a vyrovnávání mužských a ženských energií jin a jang ve svém těle a vzájemně s partnerem. Tato praktika pomůže utužit nejen váš vztah, ale také vaše pracovní a sportovní výkony.

Komentáře