Dodejte svému projevu emoce

Již víme, že ženy se spíše než na obsah sdělení orientují na to, jakým způsobem danou věc říkáme. Z našeho tónu hlasu a výrazu dokážou vyčíst více, než si většina mužů dokáže představit. Naučte se ovládat emoce, které svým vystupováním zprostředkováváte, a s jejich pomocí velmi jednoduše poté ženy zaujmete.

Umíte používat emoce správně? 

Každý z nás někdy na škole či na pracovním jednání zažil člověka, který ho dokázal zaujmout. Nebylo to jen tím, že dotyčný říkal zajímavé věci, hlavní roli zde také hrála forma. A na druhou stranu, ještě větší zkušenosti máme s lidmi, kteří nás téměř unudili k smrti. Jejich projev měl tyto charakteristiky:

  • téměř nepoužívali intonaci,
  • neměnili sílu hlasu,
  • neudržovali oční kontakt,
  • vypadalo to, jako že je ani nezajímá to, o čem mluví,
  • uspávali nás.

Když balíme ženu, naším cílem není unudit jí uspat, ale naopak ji zaujmout, zprostředkovat jí své emoce. Chceme, aby se s námi cítila dobře, a chtěla s námi trávit více času. Aby se nám to podařilo, měli bychom všechny vypsané body obrátit naruby. Tedy:

  • používejte intonaci (měňte výšku hlasu),
  • měňte sílu hlasu,
  • udržujte oční kontakt,
  • vciťujte se do tématu, o kterém mluvíte,
  • buďte energičtí.

Všimněte si, že pokud je někdo ve vašem okolí velmi oblíbený řečník a lidé jej rádi poslouchají, splňuje všechny tyto body. Kromě toho pravděpodobně ještě rád mluví o pozitivních tématech, takže se lidé v jeho přítomnosti smějí.

My už jsme si o těchto bodech říkali dříve. Nicméně mezi teorií (víme, jak bychom měli mluvit) a praxí (jak skutečně mluvíme) je rozdíl.

Kdybychom uměli všechno převést okamžitě do praxe, bylo by celé svádění mnohem jednodušší. Bohužel pro nás, tak jednoduché to není.

Každý z nás podvědomě ví, jak se správně vyjadřovat a prosazovat. Dodávat svému projevu emoce jsme se učili už v dětském věku. Avšak poté přišel ke slovu rozum a emoční složku jsme začali potlačovat. Pokud běžně nemluvíte se ženami, máte pravděpodobně s emoční složkou komunikace problémy. To se týká zvláště lidí pracujících převážně s počítačem. Umíte mluvit, dokážete se bez problémů dohodnout. Ale ženu svým projevem zaujmete poměrně obtížně.

Emoční cvičení

Podíváme se na cvičení, které tento nedostatek odbourá. Vezměte si papír a napište si na něj deset emocí. Určitě by neměly chybět čtyři základní, kterými jsou hněv, smutek, radost a strach, dále je vhodné procvičovat zamilovanost (či lásku), zvědavost a překvapení. Zbývající tři si vyberte sami, například si můžete vybrat důvěru, znechucení, očekávání, stud, přátelství, závist, pohrdání atd. Konečný výběr je na vás.

Jakmile budete mít 10 emocí, stoupněte si před zrcadlo a vymyslete si příběh. Rozhodněte se, s pomocí jaké emoce příběh řeknete. Poté odložte papír a začněte za pomocí dané emoce příběh vypravovat. Používejte nejen hlas, ale také mimiku (pohyby obličeje) a gestiku (pohyby těla, rukou atd.). Pozorujte se při tom a experimentujte s různými výrazy.

Jakmile jednu emoci dokončíte, vrhněte se na jinou. Můžete zkusit jiný příběh, ale zajímavější určitě bude, pokud si vyzkoušíte jeden příběh s různými emocemi. Snadněji pak budete moci porovnat, nakolik jednotlivé emoce vyjadřujete.

Tímto způsobem cvičte denně alespoň týden. Poté již můžete vyrazit do terénu vyzkoušet nové dovednosti v praxi. Až budete někde příběh vyprávět, vciťte se do něj. Vaším cílem je, abyste emoci, kterou vkládáte do onoho příběhu, přenesl na ostatní lidi. Když to bude veselá příhoda, měli by se smát. Když smutná, měli by se zachmuřit. Pokud se to nepodaří, nevadí. Trénujte dál.

Jakmile se vám začne dařit, zjistíte, že v podstatě můžete podle sebe kontrolovat emoce žen okolo sebe. Když je budete chtít rozveselit, řeknete jim něco veselého. Když budete chtít, aby se k vám tulily, řeknete jim smutnou historku. Budete-li skutečně působit celistvě s emocemi, které se snažíte podat, ženy je od vás převezmou. Tato dovednost je pro ně neskutečně přitažlivá.

Komentáře