Vzpoura proti matce

V životě každého člověka by mělo dojít k období, ve kterém si uvědomí, že ho jeho rodiče omezují, a proto si musí vybudovat vlastní život. Obvykle tento proces začíná pubertou, nicméně zde ještě k oddělení nedojde. Jednou ale musí, jinak se z toho zblázníte.

Ovlivňuje vás vaše matka? 

Rodiče mají v našem životě zásadní postavení. Dali nám život, bez nich bychom tu nebyli. Přesto je potřeba, abychom s nimi v jistém období začali nesouhlasit. „Maminka má vždycky pravdu!“, zkrátka neplatí celý život. Později přestanou platit i další fráze, kterými nás rodiče častovali. Tento proces je velmi důležitý, protože nám umožňuje rozvíjet vlastní osobnost. Myslím, že zde se muži mají co učit od žen.

Ženy totiž prožily již tři vlny feminismu. Přičemž ta druhá byla zaměřená na formální dodržování pravidel rovnosti, které stanovily v první vlně. Chybu ale dělá, kdo by si myslel, že feminismus je výhradně zaměřený proti mužům.

Druhá vlna by se dala spíše charakterizovat jako nátlak na rodiče, či přesněji na matky, jejichž dcery se snažily vymanit z tradičních rolí, do kterých je matky stavěly (toto není oficiální výklad, ale názor, který zastávají vybraní filozofové, psychologové a sociologové).

Problém matek tkví v tom, že se snaží svým dětem až příliš zasahovat do života. Rády by jej řídily, protože je pro ně obtížné stát se z matky (která se musí o děti starat) zpátky samostatnou a plnohodnotnou ženou. Tím však potomkům přidělávají více starostí než užitku. Rozumějte, v našem podvědomí vždy bude matka člověkem, který nám dal život a vychoval nás. Nemůžeme ji porazit či nad ní zvítězit, protože bychom tím škodili sami sobě. Můžeme s ní buď dobře vycházet, nebo se snažit dostat z jejího vlivu.

My muži máme s matkou ještě jeden velký problém – právě ona do značné míry určuje, jakou partnerku si budeme vybírat. Jakékoli poruchy našeho vztahu s matkou se promítnou do našeho vztahu s přítelkyní. Zvláště v rozvedených rodinách, kde syn žije sám s matkou, ho tato matka staví do role svého partnera. Chce po něm věci, které by měl dělat její partner, požaduje od něj emoční odezvu jako od svého partnera (hádá se s ním). Jen sexuální styk je striktně zakázán. Pokud je toto i váš případ, měli byste s tím něco dělat, minimálně se osamostatnit. Odtud totiž mohou plynout vaše problémy s navazováním jiných vztahů, automaticky hledáte v přítelkyni vztah ke své matce.

U žen se zase mohou vyskytnout jiné problémy, především ten, že jim matka mluví do života. Výběr partnera u žen pochopitelně ovlivňuje otec. Pokud se do vás žena skutečně zamiluje, téměř jistě s ním máte společné určité charakterové vlastnosti.

Pamatujte, pro váš zdravý vývoj je vždy potřeba, abyste se osamostatnili od obou rodičů. Mějte je rádi, navštěvujte je. Ale vybudujte si takové hranice, aby nemohli ovlivňovat váš život.

O tom, jak moc nás rodiče ovlivňují, nejlépe vypovídají sociologické výzkumy. Dokázalo se, že to, co vám rodiče během vašeho vývoje o vás říkali, vás ovlivňuje celý život. Takže jestli vám říkali, že jste neschopní, skutečně si tak připadáte a ostatní vás tak mohou vnímat. Jestli vám říkali, že si nikdy nikoho nenajdete, opravdu máte velké problémy s partnerskými vztahy. Dokonce i platí, že máte nižší IQ, pokud vám říkali, že jste hloupí. A naopak, pokud vás povzbuzovali již v dětství a říkali vám, jak jste chytří, přitažliví a všechno umíte, ovlivnilo vás to naopak pozitivně. Je otázka, jestli za tento efekt může podvědomé nastavení, či přesvědčení, že s „hloupým“ dítětem se nemá cenu ani snažit rozvíjet jeho dovednosti.

V každém případě, vše se dá změnit. V jakémkoli věku můžete začít pracovat na svém osamostatnění, na zdokonalování se v čemkoli včetně balení žen a na práci se svým podvědomím. V některých věcech vám pomohou články „Objevte sílu přesvědčení“ a „Přeprogramujte své podvědomí“.

Komentáře