Jazyky lásky

Každý, kdo prožil nějaký dlouhodobý vztah, mohl zažít okamžik, kdy se mu zdálo, že se z něj vytrácí veškerá láska. Jedním z příčin tohoto problému může být také to, že stejně jako v různých koutech světa lidé mluví různými jazyky – různou řečí, tak stejně ve vztahu mluví lidé různými jazyky lásky. Jde o způsob, jakým lidé vyjadřují svou lásku k partnerovi a jakým způsobem se naopak cítí být milováni.

Mluvíte každý jiným jazykem lásky?

Uvnitř každého člověka je skrytá citová nádrž, která je tam proto, aby mohla být naplněna láskou. Stejně jako nádrž od auta potřebuje palivo – tedy benzín, také citová nádrž potřebuje své palivo. A tím je pocit, že jsme milováni. Je-li tato naše citová nádrž plná, je vše v pořádku. Je-li však prázdná, necítíme se již dále milováni a sami přestáváme milovat. Proto je důležité udržet tyto citové nádrže plné.

Lidé však vyjadřují lásku ne jedním, ale hned pěti způsoby. Rozeznáváme tedy 5 jazyků lásky, z nichž vždy jeden je dominantní. Naučte se přijímat i vyjadřovat lásku všemi pěti jazyky. Vaše citová nádrž se snadněji naplní, a co více, budete také vědět, jak snadněji naplnit nádrž vašeho partnera.

První jazyk lásky: slova ujištění

Jednou z možností, jak vyjádřit lásku emocionálně, je použít slova, která podněcují.

Pamatujte, že povzbuzování je mnohem lepším podnětem než kritizování. Když jsme sami kladně přijímáni, máme mnohem větší motivaci toto jednání opětovat a vycházet svému partnerovi vstříc. Vaše povzbudivá slova mohou partnerovi dodat odvahu, bez které by si jinak netroufl něco konkrétního udělat. Povzbuzování vyžaduje schopnost vcítění a nazírání světa z perspektivy vašeho partnera.

Jestliže chceme lásku vyjádřit verbálně, musíme to dělat pomocí laskavých slov. To však ovlivňuje způsob našeho vyjadřování. Náš partner bude obvykle přikládat větší význam tónu našeho hlasu než významu slov. Jsou-li jazykem vašeho partnera slova ujištění, chvalte jej/ji také ve společnosti v jeho/její přítomnosti. Tento váš otevřený projev lásky náležitě ocení.

Pokud jsou primárním jazykem vašeho partnera slova ujištění, bude přikládat největší váhu ve vašem vztahu způsobu, jak se k němu/ní vyjadřujete, zda jej/ji chválíte, povzbuzujete a celkově dáváte slovy najevo svou lásku. Pokud takto učiníte, bude se pak cítit milován/a a jeho citová nádrž bude plná.

Druhý jazyk lásky: pozornost

Zde se má na mysli opravdová, plná, maximálně soustředěná pozornost. Pokud sedíte doma u zapnuté televize a vaše partnerka se vám svěřuje se svými pocity, tak to rozhodně není takovýto druh pozornosti. Opravdová pozornost spočívá v tom, že vypnete televizi, přestanete dělat cokoli jiného a soustředíte se jen a jen na vaši partnerku a na to, co se vám snaží sdělit.

Nejvýznamnějším aspektem pozornosti je blízkost. Důležité je, abychom uměli trávit čas se svým partnerem a při tom ho dostatečně silně vnímali. Ať už při společném umývání nádobí, sportu nebo jen tak na procházce.

Dalším důležitým bodem je naslouchání. Zatímco předchozí jazyk lásky, slova ujištění, se vztahují k tomu, co říkáme, vzájemné naslouchání se týká toho, co posloucháme. Důležité je, abyste se při naslouchání dívali partnerovi do očí, nedělali při tom nic jiného, vnímali jeho/její pocity, řeč těla a neskákali mu do řeči. Musíme být v takového situaci samozřejmě ochotni poradit, ale jen když jsme o to požádáni.

Třetí jazyk lásky: přijímání darů

Dárky jsou vizuálními symboly lásky. Pro někoho jsou více a pro někoho méně důležité. Jestliže přijímání darů bude mým primárním jazykem, budu prstenu, který od partnera dostanu, přikládat velký význam a budu jej nosit s hrdostí. Co se samotných dárků týče, nezáleží až tak na jejich ceně. Důležité je, že jste na svého partnera mysleli. Může to být i obyčejná kytice nebo jen oblíbený partnerův zákusek. Další věcí je, že nemusíte čekat na nějaké zvláštní příležitosti. Dar svému partnerovi můžete dát takřka kdykoliv a tím ho ještě více utvrdit o své lásce. Největší dar ze všech je však dar sama sebe. Vaše fyzická přítomnost v čase krize je tím největším darem, který můžete vašemu partnerovi dát, jestliže jeho primárním jazykem je přijímání darů.

Jestliže je přijímání darů primárním jazykem lásky vašeho partnera, můžete se v něm stát skutečným znalcem, protože jde nejjednodušší jazyk lásky k učení.

Čtvrtý jazyk lásky: skutky služby

Zde se jedná o dělání takových věcí, o kterých víte, že by vašeho partnera potěšily. Vyjadřujete svou lásku tím, že uděláte něco jen kvůli němu/ní. Vyžadují však vaši pozornost, určitý časový rozvrh, úsilí a energii.

Pokud jsou jazykem lásky vašeho partnera skutky služby, bude se cítit vámi milován, pokud mu např. uvaříte dobrou večeři, až přijde z práce. Nebo jí pomůžete s úkolem do školy, uklidíte ve společné domácnosti, vynesete odpadky, uděláte uvolňující masáž zad po náročném dni atd.

Zní to docela jednoduše, ale člověku, jehož primárním jazykem lásky jsou skutky služby, takto opravdu nejlépe svou lásku vyjádříte, a on se vámi bude cítit opravdu milován.

Pátý jazyk lásky: fyzický kontakt

Po celém našem těle jsou rozmístěna drobná hmatová čidla. Když se těchto čidel dotkneme nebo na ně přitlačíme, nervová vlákna tyto impulsy rozvedou do mozku, který nám je předloží. Fyzický kontakt může vztah rozbít nebo mu dát vzniknout. Člověk, jehož primárním jazykem lásky je fyzický kontakt, bude takovému doteku rozumět nesrovnatelně lépe, než slovům jako „nenávidím tě“ nebo „miluji tě“.

Tento jazyk lásky vyžaduje méně času, ale více nápadů. Dotknout se letmo partnera, když procházíte pokojem, ve kterém sedí, trvá jen moment. Rychlé políbení nebo objetí, když odcházíte z domova a znovu přicházíte z práce, může pro vašeho partnera znamenat mnoho.

Součástí fyzického kontaktu je samozřejmě také sex, avšak měli bychom mít na paměti, že se nejedná pouze o sex. Pokud je primárním jazykem lásky vašeho partnera fyzický kontakt, bude se vámi cítit milován při jakémkoli příjemném doteku, pohlazení, chycení za ruku atd.

Určení vašeho primárního jazyka lásky

Jaký je váš primární jazyk lásky? Co na vás působí nejvíc? Po čem toužíte především? Jestliže vás odpověď na tyto otázky nenapadne okamžitě, možná vám pomůže, když si položíte otázku: „Co jsem vždycky nejvíc vyžadoval/a po svém partnerovi?“ Ať už to bylo cokoliv, pravděpodobně to nějak souviselo s vaším primárním jazykem lásky.

Další možností je uvědomit si, co děláte nebo co říkáte vašemu protějšku, když mu chcete projevit lásku. Je velmi pravděpodobné, že to, co děláte vy sami, je to, co byste chtěli na oplátku od svého partnera.

Podobným způsobem lze zjistit také primární jazyk vašeho partnera, pokud ho ještě neznáte. A když si nejste jisti, vždy se svého partnera přece můžete zeptat, co z těchto věcí je pro něj nejpříjemnější.

Zdroje: CHAPMAN Gary: Pět jazyků lásky. 2.Vyd., Praha: Návrat domů 2010. 137 s.

Komentáře

Bez nadpisu
 od autora qqffdkd

  Autor zapomel zminit ze kdyz to s temi projevy lasky dostatecne prezenete, uz nebude komu davat co najevo

  Reaguj na tento komentář
  Re:
   od autora RaShCZ

   Myslím si, že tenhle článek není o míře, ale o způsobech. [S03]

   Reaguj na tento komentář