Vztah na dálku (1)

Konečně jste sbalili vytouženou holku a už se těšíte na skvělé dny, které s ní strávíte. Jenže najednou musíte od sebe a vy přemýšlíte, zda má takový vztah ještě vůbec smysl nebo se s ní máte rozejít. Tento článek vám napoví.

Jak velkou překážkou pro vztah je vzdálenost?

Holku můžete sbalit v podstatě kdekoli. A to občas bývá problém. Když svoji vytouženou potkáte třeba na táboře, zažijete možná týdenní planoucí letní lásku. Ale pak budete 200km od sebe a máte po vztahu. Nebo co hůř, získáte ženu, jste s ní několik měsíců, a pak zjistíte, že ona musí odjet na rok do zahraničí. Co myslíte, dalo by se takové odloučení zvládnout?

Pevný základ to jistí

Vztah má několik fází. Zezačátku jste do sebe zamilovaní, poznáváte se atd.

Během této fáze, která v případě, že se vidíte často, trvá přibližně 5 měsíců, si ke svému partnerovi vytváříte psychické pouto. Vztah se může stále kdykoli rozpadnout kvůli tomu, že si jednoduše nesedíte, a z takového rozpadu se do několika dnů vyhrabete. To je dobrá zpráva. Ta špatná je, že pokud v této fázi dojde k delšímu odloučení, nemáte příliš šancí na to vztah uchovat. Proto i letní táborové lásky končí stejně rychle, jako začaly. Žádná věrnost za hrob a denní psaní SMS.

Zjištění č. 1: Pokud jste se svojí partnerkou déle než 5 měsíců a ve vašem vztahu nejsou vážnější problémy, šance na překonání odloučení se zvyšují.

Vzdálenost hraje podstatnou roli

Důležité na vztahu na dálku je vlastní vzdálenost obou partnerů. Vztah na dálku je v podstatě každý vztah, ve kterém partneři nežijí spolu. Ona vzdálenost může být několik metrů, třeba do sousedního bytu, po tisíce kilometrů, pokud vaše vytoužená odletěla do Ameriky.

Z vlastní zkušenosti mohu rozdělit možnost navštěvování ve vztahu dle vzdálenosti do čtyř kategorií:

  • Přibližně do 20 km vzdálenosti se lze vídat denně nebo téměř denně.
  • Rozpětí 20km – 100 km umožňuje vídání alespoň jeden den v týdnu.
  • Rozpětí 100 km – 500 km umožňuje vídání alespoň 1x za 14 dní.
  • Nad 500 km je možnost vídání značně omezena.

Se vzdáleností je ten problém, že každý člověk ji vnímá jinak. Pro pár, kde jsou oba partneři nezletilí, může být snadno vzdálenost 100 km likvidační. Pro dobře situovaného muže je to v ideálním případě lehce zvládnutelná záležitost necelé hodinky cesty autem.

Zjištění č. 2: Čím jsou partneři od sebe vzdálenější, tím méně příležitostí ke styku mají.

Čas je kámen úrazu

Náš čas má určitou hodnotu. Můžeme jej investovat do práce a vydělat si peníze, za které si pořídíme požitky (od rohlíku po dovolenou), můžeme jej investovat do sebezdokonalování s tím, že očekáváme rovněž výnos (např. v podobě krásné ženy v posteli či vyššího platu po dokončení studií), můžeme jej investovat v podstatě do čehokoli. Otázkou vztahu na dálku je, kolik času jsme ochotni investovat či obětovat právě vztahu.

Obecně platí, že méně zkušení partneři jsou zpravidla ochotni investovat více času. Příčina tkví v tom, že lidé, kterým již několik vztahů krachlo, zjistili, že veškerý investovaný čas a energie jsou nenávratně v tahu. Proto se bojí investovat dál. Druhým důvodem je, že minuta času nudícího se puberťáka má nesrovnatelně nižší cenu než minuta času pracujícího muže.

Zjištění č. 3: Udržitelnost vztahu na dálku závisí na ochotě partnerů investovat do vztahu čas.

Návštěvy prospívají

Spojíme-li vzdálenost a ochotu obětovat vztahu čas, zjistíme, jak často se s partnerem můžeme vídat. Každá taková návštěva při tom pomáhá vztah udržet.

Například jste od své přítelkyně 300 km, ale oba jste ochotni dvakrát měsíčně investovat čas na cestu i čas potřebný k získání prostředků na uskutečnění této cesty. Vídáte se tedy alespoň jednou týdně, což pro vztah s pevným základem bohatě postačuje.

V závislosti na charakteru partnerů se dá za kritické odloučení označit takové, které trvá 3 – 6 měsíců bez návštěvy, u pevných rodin s dětmi 12 měsíců.

Zjištění č. 4: Důležité je zjistit, jak často se můžete vídat. Pevný vztah by měl vydržet odloučení bez vídání alespoň 3 měsíce.

Další ovlivňující faktory

Na odloučené partnery působí mnoho dalších vlivů, které ovlivňují výdrž vztahu na dálku. Především je to již zmíněná rodina, která délku možného odloučení prodlužuje.

Dalším důležitým faktorem je pohled do budoucna. Víte-li, že odloučení brzy skončí či že se brzy uvidíte, máte větší motivaci vztah udržet.

Smysluplnost účelu odloučení ovlivňuje především partnera, který zůstal na původním místě, zatímco druhý zvýšil vzdálenost. Za smysluplná se většinou považují studia či pracovní příležitost, pokud nelze srovnatelné podmínky nalézt blíže, naopak roční odloučení kvůli cestě s kamarády kolem světa by asi žena nepřijala s nadšením (ale zde záleží na zdůvodnění).

Vzájemná věrnost je rovněž důležitá. Pokud jste byli partnerce dříve nevěrní nebo ona vám, budete se po odloučení vzájemně podezírat, což dokáže váš vztah totálně rozložit.

Zjištění č. 5: V hodnocení vztahu na dálku je třeba vzít v potaz i specifické faktory.

V pokračování článku si konkrétněji rozebereme několik situací odloučení a pravděpodobnost toho, že vztah setrvá. Rovněž si ukážeme, jak jednat se ženou, pokud jste zjistili, že se musíte odloučit.

Komentáře