České postoje k sexu

Co si lidé myslí o pornografii či skupinovém sexu? A jakou šanci máte, že ženu či muže k něčemu takovému přesvědčíte? Náš průzkum vám odhalí, jaký mají lidé názor na různá sexuální témata.

Před svatbou ne!

Jak je to se stykem před svatbou? Drtivá většina lidí se domnívá, že sexuální styk je možný i před svatbou. Za nepřípustný považuje styk před svatbou 4 % mužů i 4 % žen. O něco větší část dotázaných poté před svatbou povoluje pouze takové praktiky, při kterých nedojde k sexuálnímu styku (5% mužů a 5 % žen).

Sex před svatbou tedy povoluje většina lidí. Nejvíce z nich ale pouze v rámci trvalého partnerského svazku (42 % mužů a 62 % žen). Nahodilé pohlavní styky před svatbou pak preferují nejvíce muži, ženy mnohem méně (49 % mužů, 29 % žen).

Postoj k pornografii

V posledních několika letech přibylo množství lidí, kterým pornografie vadí a jsou pro její zákaz. Souvisí to především s rozvojem internetu a s tím, že se pornografický materiál stal mnohem dostupnější i pro nezletilé.

Pro úplný zákaz pornografie se v průzkumu vyslovilo 10 % mužů a 14 % žen.

O něco větší počet lidí ji považuje za škodlivou a její prodej by umožnilo pouze ve specializovaných obchodech (14 % mužů, 21 % žen).

Téměř tři čtvrtiny dotázaných výhrady k pornografii nemá, většina z nich by však umožnila její prodej pouze ve specializovaných obchodech (52 % mužů, 52 % žen). Prodej pornografie by neomezovalo 25 % mužů a 13 % žen.

Skupinový sex?

Představa skupinového sexu se více líbí mužům než ženám. To potvrdil i průzkum na toto téma. Z dotázaných lidí se skupinového sexu účastnilo 15 % mužů a 9 % žen. Nás však zajímají především názory na tuto praktiku.

Není tajemstvím, že skupinový sex se nelíbí každému. Konkrétně 25 % mužů a 41 % žen ho považuje za morálně nepřípustný. Největší množství lidí, 48 % mužů a 49 % žen ho považuje za přípustný, avšak sami jej odmítají. Nejméně lidí, 28% mužů a 10 % žen jej považují za přípustný a neodmítají jej.

Všimněme si, že počet žen, které skupinový sex zkusily a těch, které jej neodmítají, je přibližně stejný. U mužů je dvojnásobné množství lidí, kteří jej neodmítají, oproti těm, kteří jej zkusili. Z toho lze usuzovat, že chuť žen vyzkoušet tuto praktiku je mnohem častěji ukojena.

Mimomanželské styky

Je mimomanželský styk přirozená součást sexuality nebo je to prostý podvod partnera?

Více než čtvrtina lidí, konkrétně 25 % mužů a 31 % žen, se vyjádřila ve smyslu, že mimomanželský styk je morálně nepřípustný. O něco větší počet mužů i žen (34 % mužů, 42 % žen) mimomanželský styk neodsuzuje, ale sami by ho neprovozovali. Zbývající dotázaní, tj. 41 % mužů a 28 % žen považují mimomanželský styk za přirozený a normální.

Takže když si to shrneme, přibližně třetina lidí považuje mimomanželský styk za přirozený. Také se těšíte, až si budete u oltáře slibovat věrnost až za hrob?

Náhodné sexuální styky

Většina Čechů náhodné styky neodsuzuje. Ovšem také platí, že většina Čechů by je nikdy neprovozovala.

Za morálně nepřípustné považuje náhodné styky 18 % mužů a 33 % žen. Více mužů i žen (34 % mužů a 42 % žen) náhodné styky neodsuzuje, ale sami by je neprovozovali. Nejvíce mužů a nejméně žen (48 % mužů a 24 % žen) pak odpovědělo, že náhodné styky považují za přirozenou součást sexuality.

Postoje k antikoncepci

Poslední průzkum, na který se podíváme, se zaobíral postoji k antikoncepci. Většina mužů i žen ji považuje za nutnou (67 % mužů, 79 % žen), mnohem méně mužů i žen používá pouze tzv. přirozené metody (26 % mužů, 17 % žen), velmi malá část mužů i žen pak odmítají jakoukoli antikoncepci (7 % mužů, 4 % žen).

Závěry

Když se podíváme na jednotlivé průzkumy, zjistíme, že muži jsou obecně v sexuálních názorech liberálnější než ženy. Muži mají větší touhu experimentovat a jsou méně proti striktním zákazům.

Jediným průzkumem, ve kterém se muži ukázali jako méně pokrokoví, je postoj k antikoncepci. Jako nutnou považuje antikoncepci více žen než mužů. To může souviset s tím, že pro muže je případný potomek menší závazek než pro ženu.

Komentáře