Jak probíhá první pohlavní styk v ČR

Kolem prvního milování vládne mnoho mýtů a pověr. V kolika letech většina lidí prožívá své poprvé a s kým? V tomto článku si ukážeme fakta o prvním milování lidí v ČR tak, jak byla zjištěna reprezentativním průzkumem.

Pamatuji si, jak jsem si v patnácti letech říkal, že už bych měl mít své poprvé dávno za sebou. Všichni okolo mě byli už zkušení, a tak jsem si připadal jak outsider. Také to určitě znáte ze svého dospívání. Později jsem samozřejmě zjistil, že ti největší „svůdníci“ o to přišli až mnoho let po mě. Lidé mají zkrátka tendenci být lepší než ostatní i za cenu lží.

Čísla, která v tomto článku budu uvádět, nejsou od jedné báby, která povídala. Vycházejí z průzkumu českých sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny (knihu si můžete dokonce zakoupit v našem e-shopu). Podívejme se tedy na fakta o prvním pohlavním styku v Česku.

Věk při první souloži

Průměrný věk prvního pohlavního styku u mužů i u žen je zaokrouhleně 18 let. Zajímavé je, že více než 5 % mužů uvedlo, že měli svůj první pohlavní styk před 15. rokem života. U žen jsou to přibližně 2 % (včetně zneužitých žen). Na druhou stranu je také více mužů, kteří přišli o panictví po 23.

roku života včetně. Je vidět, že pohlavní zkušenosti mužů jsou zkrátka více rozprostřené.

Nejvíce mužů, zaokrouhleně 22 %, mělo první sexuální styk v osmnácti letech. U žen je situace mírně odlišná. Přibližně 24 % žen uvedlo, že mělo první sexuální styk v 17 letech a rovněž 24 % žen mělo první sex v 18 letech. Drtivá většina žen pak měla první sexuální styk mezi 16 – 19 rokem života.

Iniciativa a charakteristika partnera

Muži nejčastěji uvádějí, že sexuální styk chtěli oba partneři (asi 42 %). Na druhém místě je odpověď, že styk chtěl především muž (asi 34 %), na třetím místě muži uvedli, že styk chtěla žena (asi 15 %). Zbylých 9 % mužů z výzkumu zatím nesouložilo.

Ženy nejčastěji uvádí, že styk chtěl partner (45 %), na druhém místě je odpověď, že styk chtěli oba (42 %), na třetím místě uvedly ženy, že styk chtěly samy (4 %). Opět 9 % žen zatím z výzkumu ještě nesouložilo.

Velmi zajímavý je věk partnera prvního styku. Zatímco u mužů je stav relativně vyrovnaný (36 % mladší partnerka, 34 % stejně stará partnerka, 30 % starší partnerka), u žen výrazně převažuje starší partner (77 % starší partner, 17 % stejně starý partner, 6 % mladší partner).

Muži mají rovněž častěji první pohlavní styk s náhodnou partnerkou (32 %), u žen je náhodný partner spíše výjimečný (12 %).

Dodatek ke statistice

Uvést spoustu čísel je sice pěkné, ale bez jejich výkladu bychom měli pouze nudnou statistiku. Z čísel plyne zajímavá věc – muži mají u prvního styku větší tendenci experimentovat, avšak zároveň ho také někteří více bojí. Experimentování je vidět na vyšším podílu nízkého věku při první souloži a na vyšším podílu náhodných partnerů. Naopak obavy vidíme na vyšším čísle mužů, kteří jsou v den svých 23. narozenin stále nezkušení.

Oproti tomu ženy berou sexuální styk alespoň zezačátku více jako ryze partnerskou činnost, která patří do dlouhodobého vztahu. Ženy zezačátku své sexuální aktivity méně experimentují. Proto je opravdu velmi malá šance, že byste dokázali svést nezkušenou ženu na jednu noc.

Z výzkumu vyplynula ještě jedna věc, která mě osobně dost zarazila. Ve výzkumu uvedlo shodně 52 % mužů i žen, že při prvním styku nepoužili žádnou formu antikoncepce. To by mě zajímalo, kdo ze svůdců již platí alimenty…

Komentáře