Jak si zapamatovat jména na večírku

Když jste pozvaní na nějakou společenskou událost, zpravidla na ní potkáte spoustu lidí, které jste v životě neviděli. A také spoustu neznámých žen. Chytnete se tedy své příležitosti a začnete se seznamovat. Přijdete ke skupině pěti žen, navážete kontakt, dáte se s nimi do družného hovoru a ony vaši přítomnost akceptují, v lepším případě vítají. Nyní dojde na představování. A tady obvykle bývá malý háček. Jakmile dojdete k páté ženě, už si nepamatujete jméno té první, a s největší pravděpodobností ani té druhé, třetí a možná ani čtvrté. Poradím vám, co s tím.

Pamatujete si jména? 

V prvé řadě je dobré si uvědomit, že pokud si zapamatujete jméno cizí ženy a později ji jejím jménem oslovíte, rozhodně tím na ni zapůsobíte. Každá žena ráda slyší vyslovovat své jméno, zvlášť když jej vysloví sympatický muž. A bohužel, většina sympatických mužů má s pamětí na jména problémy.

Opakování nebo obrazy

Lidská paměť funguje různými způsoby. Sami jistě víte, že naučit se něco mechanickým způsobem (neustálým opakováním slov) je občas poměrně namáhavá věc a vyžaduje určité množství času. Navíc si takto naučené věci musíte neustále opakovat, jinak je dřív nebo později zapomenete. Daleko lépe a efektivněji si lidská mysl pamatuje věci na základě prožitků, emocí a obrazů.

Pokud se například ve škole budete učit, že Erasmus Rottderdamský se ve své knize O výchově křesťanského vladaře z roku 1516 zmiňuje o tom, že se člověk má odvrátit bokem, když se chce u jídla vysmrkat, daleko lépe si tuto informaci zapamatujete, když si sami sebe nebo kohokoliv jiného z vašich známých představíte, jak při společném obědě vytahují z kapsy kapesník s nápisem Erasmus Rotterdamský 1516, odvrací se stranou a teprve potom smrkají, než když se to budeme učit nazpaměť mechanicky. Tato myšlenka vyjádřená obrazem v mysli vám perfektně utkví v hlavě na dlouhou dobu. A kdykoli uvidíte někoho v restauraci nebo mezi přáteli, jak se obrací bokem od stolu a poté smrká, vytanou vám v mysli tyto slova: Erasmur Rotterdamský 1516, O výchově křesťanského vladaře.

Soustřeďte se na tváře

Při seznamování s novými lidmi to obvykle funguje tak, že si mnohem lépe pamatujeme tváře, než jména. Zapamatovat si tvář znamená rozpoznat ji, jde tedy o vizuální vjem – obraz.

Je to mnohem snadnější, než si vzpomenout na jméno osoby, které máme uložené v paměti. Když lidé říkají, že si dobře pamatují tváře, ale zapomínají jména, popisují vlastně přirozenou lidskou vlastnost. Pokud nás člověk, se kterým se seznamujeme, nijak zvlášť neupoutal a nemáme o něj zájem, nemáme žádnou motivaci zapamatovat si jeho jméno. Představování je v tomto bodě bráno spíše jako zdvořilostní formalita, než abychom věnovali pozornost tomu, co skutečně daný člověk říká.

První rada tedy zní: při představování dávejte pozor. Rozhodněte se, že si zapamatujete jméno dotyčné osoby, nejlépe ženy, nebo dokonce jména všech zúčastněných na večírku. Důležité je také nově zapamatované jméno používat a dotyčnou osobu jejím jménem oslovovat. Pokud se na večírku s někým seznámíte a o chvíli později zjistíte, že si pamatuje vaše jméno, velmi vám to lichotí a rádi se s ním začnete bavit. Tenhle princip je u všech lidí stejný. Začněte se považovat za toho okouzlujícího muže, který po celou dobu oslovuje druhé lidi jménem a nesplete se ani při loučení. Buďte na to pyšní. Získáte tím zábavu, pokud je večírek nudný, a současně budete působit dojmem sebejistého a společensky zdatného člověka. Zvýšíte si tím svůj sociální status.

Odhodlali jste se k tomu, že budete dávat pozor. A teď ke konkrétním metodám. Seznámíte se s usměvavou a sympatickou ženou a ona se představí: „Ahoj, já jsem Alice.“

Metoda první

 1. Rychle si vzpomeňte na někoho, kdo se jmenuje stejně. Může to být vaše kamarádka, příbuzná nebo slavná osoba stejného jména. (V tomto konkrétním případě to může být třeba česká herečka Alice Bendová)
 2. Představte si ženu před vámi upravenou do podoby, v níž poněkud připomíná známou herečku nebo jakýkoliv vizuální obraz, který můžete použít a snadno si ho vybavíte. (U této konkrétní ženy si můžete představit např. herečku Alici Bendovou v některé ze svých choulostivých scén a místo ní do dané scény obsadit nově poznanou Alici.)

V tomto konkrétním případě jde o zapojení obrazů a také prožitků, protože choulostivá scéna s krásnou ženou vám jistě navodí patřičné emoce. Když pak tuto ženu opět potkáte, okamžitě se vám vybaví choulostivá scéna s herečkou Alicí Bendovou a hned budete vědět, že se žena jmenuje Alice.

Pokud se vám popsaný způsob z nějakého důvodu nehodí nebo má-li vaše nová známá nápadný rys, kterého si nemůžete nevšimnout, použijte druhý způsob.

Metoda druhá

 1. Spojte si jméno s jinou představou. Alice zní podobně jako lavice.
 2. Najděte něco pozoruhodného na vzhledu, vlastnostech nebo velikosti této ženy. Nejlepší a nejrychlejší je hledat v blízkosti obličeje. Není příliš vhodné zaměřit se na oblečení, protože tato žena může být příště oblečena jinak. Brýle, velký nos, jizva, mateřské znaménko, neobvyklý sestřih – vybírejte z těchto znaků. Možná vám její obličej připomíná nějakého člověka nebo zvíře. S trochou cviku se i vy naučíte všímat si drobných, ale neopomenutelných rysů tváře.
 3. Spojte oba prvky dohromady. Např. Alice má hrudník plochý jako lavice.

Tento proces může trvat o chvilku déle. Proto zkuste položit dané ženě otevřenou otázku a získat tím několik vteřin, během nichž vytvoříte potřebné spojení.

Prohlubování

Jakmile jste našli pojítko, musíte svou novou známou při každé vhodné příležitosti oslovit jménem. Lidé rádi slyší své jméno, proto neváhejte a procvičujte je. Občas si také svou představu pomocí první nebo druhé metody zopakujte, jméno se vám tak uloží do paměti efektivněji a na delší dobu.

Pokud jste v používání tohoto systému získali praxi, můžete ho využít také k zapamatování dalších informací, např. povolání nebo zájmů. Konkrétně u žen je toto velmi důležité. Nejprve si vytvoříte představu spojenou se jménem, potom ji obohatíte o další podrobnosti související se zaměstnáním nebo koníčky dotyčné ženy. Kdyby byla např. naše Alice právnička, můžete si ji představit, jak u soudu vede obhajobu Kajínka (ve stejnojmenném filmu hrála již zmíněná herečka Alice Bendová). Tento systém vyžaduje jen nepatrné úsilí, ale výsledky jsou opravdu působivé.

Pomůcka na závěr: chcete-li si zlepšit své schopnosti v této oblasti, napište si na papír seznam běžných jmen a ke každému si připravte nějaký záchytný bod. Pomůže vám to ve společnosti, když budete potřebovat rychle vytvořit příslušné spojení, a současně si také procvičíte svižné vymýšlení příhodných vazeb.

Zdroje:

BROWN Derren: Magie a manipulace mysli. 1.Vyd., Praha: Argo 2007. 302 s.

Komentáře

Množství větší než malé
 od autora Hunter

  Tyhle rady opravdu fungují, ale obvykle jen do nějakého kritického množství poznaných lidí, u mně tak 10 za večer.
  Další jména, čísla a data si už nepamatuju :)

  Reaguj na tento komentář
  Re: Množství větší než malé
   od autora RaShCZ

   No, nevím jak ty, ale pro mě je třeba 10 lepší než 1. [S04]

   Reaguj na tento komentář
  Re: Množství větší než malé
   od autora Trim

   Stejně jako ve všem, tak i v tomhle případě je pro větší množství nutné trénovat. Náš mozek si dokáže zapamatovat neskutečné množství informací, ale nikdo nás to nikdy neučil, takže to chce čas a praxi a také udržet soustředění, což se dá také trénovat. Pak je možné se dostat třeba i na číslo 50, ale nebude to přes noc :-)

   Reaguj na tento komentář
www.pametauceni.cz
 od autora Lukas

  Ahoj, udělal jsem stránky věnované učení. Je tam spousta užitečných rad, které vám ve škole neřekli. www.pametauceni.cz

  Reaguj na tento komentář