Řeč těla (6) - Typy úsměvů

Existuje základních 6 typů úsměvů, se kterými se většina z nás setkává každý den. Každý z těchto úsměvů říká něco trochu jiného. Od tajnůstkářství, přes sarkasmus po upřímnou radost. Po přečtení tohoto článku byste měli dokázat analyzovat úsměvy ve svém okolí tak, abyste věděli, co svým úsměvem člověk ve skutečnosti myslel.

Rozeznáte jednotlivé druhy úsměvů?

1. Klasický úsměv s odhalenými zuby

Tento úsměv vidíme ve svém okolí pravděpodobně nejčastěji. Usmívající se osoba má při něm koutky nahoru a mírně pokleslou dolní čelist tak, že jí jsou vidět zuby. Je to přátelský úsměv, který rádi u každého vidíme.

Pokud je tento úsměv nepředstíraný, je doprovázen vytvořením vrásek okolo očí, mírným poklesnutím obočí a případně i dalšími pohyby obličejových svalů.

Naopak předstíraný úsměv je doprovázen pouze uvedením rtů a čelistí do „správné polohy“. Při nepravém úsměvu se ostatní svaly v obličeji zapojují minimálně. Chcete-li vidět předstíraný úsměv v akci, podívejte se na televizi na udílení Oscarů nebo vezměte fotoaparát a řekněte někomu, aby se usmál.

2. Úsměv s velmi pokleslou dolní čelistí

Vychází z prvního úsměvu. Jediný rozdíl je ten, že při tomto úsměvu má usmívající se osoba velmi pokleslou dolní čelist.

Představte si někoho v hlubokém záchvatu smíchu. Říkáme, že se směje z plných plic.

Tento úsměv má za cíl navozovat hravou náladu, radost. V běžném životě ho vídáme nejvíce v televizi. S oblibou ho používají herci či politikové v předvolebních kampaních. 

3. Úsměv se sevřenými rty

Opět vychází z prvního úsměvu. Rozdíl je v tom, že při tomto úsměvu neklesá dolní čelist. Rty tak tvoří přímou linku (pro lepší názornost si prohlédněte obrázek).

Na tento typ úsměvu si dejte obzvláště velký pozor. Takto usmívající se osoba před vámi něco skrývá, je ve stresu, nechce vám sdělit svůj názor nebo vám přímo lže. Žena, která se tímto způsobem usmívá na muže, ho v podstatě odmítá (a ještě si o něm myslí kdoví co). Muži často tento úsměv chybně interpretují a dostávají se tak do trapných situací.

Tento úsměv tedy říká, že dotyčný člověk nechce sdělit celou pravdu. Proto například věta od ženy: „Teda, tobě to ale sluší“ s tímto úsměvem ve skutečnosti znamená spíše: „Bože, kde jen sehnal takové příšerné oblečení.“

4. Pokřivený úsměv

Jde o úmyslně vytvořený úsměv, kdy jeden koutek směřuje nahoru jako při klasickém úsměvu (nejčastěji na levé polovině obličeje), zatímco druhý koutek směřuje dolů jako při zamračení (nejčastěji na pravé polovině obličeje). Tento typ úsměvu je specifický, protože ho naleznete až na výjimky pouze v západních kulturách.

Co tento typ úsměvu vyjadřuje, už asi většina z nás tuši. Ano, je to sarkastický úsměv. Svoji funkcí se trochu podobá úsměvu se sevřenými rty, pouze je mnohem lépe čitelný. Má-li někdo tento úsměv, ve skutečnosti si myslí opak toho, co říká.

5. Svůdný ženský úsměv

Toto je specifický typ úsměvu, protože pro jeho správnou interpretaci je zapotřebí číst všechny signály v obličeji, které nám žena dává. Většina z nás tento úsměv ale rozezná podvědomě.

Představte si ženu, která se dívá s mírně sklopenou hlavou a sevřenými rty směrem vzhůru, případně vzhůru a do strany. Pokud stále nevíte, jak tento úsměv vypadá, představte si malé dítě, které něco provedlo, a nyní se stydí (či 30letou ženu, která se snaží hrát lolitku). 

Tento úsměv mají rádi muži na celém světě, neboť v nich vyvolává ochranitelské pocity. Žena při něm vypadá mladě, hravě a tajuplně. Když se žena takto dívá na muže, svádí ho pohledem.

6. Permanentní úsměv

Někteří lidé mají ve zvyku usmívat se neustále bez příčiny. Takový úsměv nevypovídá v podstatě o ničem, je to gesto, které si nositel úsměvu mnohdy ani neuvědomuje. Přesto je nositel permanentního úsměvu považováván za tajnůstkáře. Lidé si o něm myslí, že má stále „eso v rukávu“.

Na závěr ještě drobná poznámka. Při interpretaci úsměvů nezapomínejte na pravidla, která jsme si vyjasnili v prvním dílu seriálu. Jinak se lehce může stát, že kyselý bonbón v něčí puse vyhodnotíte jako sarkastický úsměv…

Zdroje:

PEASOVI Allan a Barbara: Řeč těla. 1. Vyd. Praha: Portál 2008. 360 s. ISBN 978-80-7367-449-6

Pro studijní účely byly zneužity fotografie Alyson Hannigan.

Komentáře

Opak v Sarkastickém úsměvu
 od autora --MaX--

    Ahoj,
    řeč je o Pokřivený úsměv č.5:
    Myslím si,že neplatí vždy věta "Má-li někdo tento úsměv, ve skutečnosti si myslí opak toho, co říká." . Když někdo si vezme třeba strašný hadry - třeba klaun :-), a někdo se na něj takto usměje, a řekne že to jsou strašný hadry.Pokud by platilo pravidlo, tak by se mu ty hadry líbily, a to si nemyslím.
    Platí to tedy pouze když někdo říká klad, pokud se mýlím, tak mě opravte, pokud mám pravdu, tak bych trošku pozměnil tu větu, protože platí pouze v jednom případu. Nezapomínám na první článek

    Reaguj na tento komentář