Emoční inteligence (1) - Změna přichází

Představujeme vám nový seriál, ve kterém se budeme zabývat jednou z nejdůležitějších součástí našeho života – emocemi. Jak dokazují výzkumy i denní praxe, schopnost efektivně ovlivňovat svůj emoční život je jedním z předpokladů úspěchu. A to nejen v balení.

Jak moc jsou pro nás důležité emoce? 

Pamatujete si na seriál Řeč těla? Před několika měsíci jsme se s jeho pomocí učili rozpoznávat vnější projevy lidí okolo nás i svých vlastních. U části znaků jsme sami věděli, co přibližně znamenají. Naše emoční složka dokáže totiž podvědomě odhalit ty nejzákladnější významy lidských projevů.

V tomto seriálu se podíváme hlouběji do tajů lidského chování, až k samotnému prožívání. Zjistíme, jaké vnitřní faktory ovládají naši mysl i mysl lidí, se kterými jednáme. Dostaneme se tak zase o skok dále v poznávání tajů lidského chování. Tedy vlastně o dva skoky.

Když jsem se rozmýšlel, jakým stylem pojmout seriál o emoční inteligenci, měl jsem na výběr ze dvou možností. Buď udělat jednoduchý popisný seriál, nebo se pustit do komplexního rozboru lidské osobnosti včetně všech příčin, následků, vztahů a možnostech ovlivňování. Nebudu vás napínat, vybral jsem si druhou variantu.

Vysvětlím proč.

Pokud se podíváme na emoce v měřítku, ve kterém ovlivňují náš život, zjistíme, že emoce prakticky ovlivňují veškeré naše prožívání a jednání každý okamžik našeho života. Někteří lidé dokonce říkají, že právě schopnosti v oblasti emoční inteligence EQ jsou pro člověka přínosnější, než klasický inteligenční kvocient IQ. A právě v tomto seriálu se zaměříme nejenom na popis, ale hlavně na rozvoj vaší emoční inteligence. Budete tak nejenom umět lépe nakládat s vlastními emocemi, ale především při studiu a trénincích získáte schopnost lépe odhadovat emoce druhých a jednat s nimi na základě těchto poznatků. V praxi tak budete moci často porozumět prožívání druhých lépe, než oni sami.

V balení žen je emoční inteligence velmi mocný nástroj, který vás posouvá, jak jsem již výše napsal, rovnou o dva skoky, kroky či cokoli jiného vpřed. Je to v podstatě poslední mezistupeň vedoucí k vrcholu balicích schopností. Zde si dovolím malé připomenutí obecných kroků.

  • Zjistíme, že v balení žen se lze zdokonalit.
  • Naučíme se oslovovat ženy v praxi.
  • Naučíme se pracovat s reakcemi ženy (verbální i nonverbální).
  • Naučíme se odhalovat a upravovat prožívání ženy (zvýšíme svoji emoční inteligenci).
  • Naučíme se aplikovat či vymýšlet pokročilé techniky svádění.

Samozřejmě, že k vrcholu existuje mnoho cest. Ta, kterou propagujeme na našem webu, ale vypadá takto. Můžete si svůj postup jakkoli upravit, ale praxe a setkání s dalšími svůdníky mi neustále dokazují, že pokud vypadne jakýkoli z těchto bodů, snižuje to šanci na úspěch.

Právě proto jsem se rozhodl pojmout téma emoční inteligence velmi široce s různými odbočkami. Již zde se totiž budeme setkávat s konkrétními technikami balení, neboť cílem většiny z nich je právě vyvolání emocí. Ale to není vše. V rámci seriálu vás čekají nejenom články, ale také konkrétní testy, praktické ukázky a spoustu dalšího. Vznikne tak nejrozsáhlejší seriál na tomto webu.

V seriálu se budeme zabývat třemi hlavními oblastmi:

  • Základní charakteristika emocí, jejich úloha, ovlivňování nás i našeho okolí. Tato část bude co do počtu článků nejdelší.
  • Porozumění vlastním emocím a práce s nimi. Zde se budu především věnovat práci na sobě, inner game, chcete-li.
  • Emoce ve vztazích k okolí. Zjistíme, jakou roli hrají emoce v našich každodenních vztazích.

V tuto chvíli předpokládám, že první část bude nejobsáhlejší, druhá o poznání méně obsáhlá a třetí ještě méně. Je to z toho důvodu, že vás nechci zatěžovat zbytečnými podrobnostmi o těch částech emoční inteligence, které nás z hlediska balení žen či sebezdokonalování nezajímají. Zájemcům o tyto oblasti doporučuji knihy „Jak rozvíjet svou emoční inteligenci“ či „Umění prožívat emoce“. Obě tyto publikace budou základem u většiny dílů tohoto seriálu, avšak u jednotlivých témat budu odbíhat i k další literatuře.

Nyní tedy máme za sebou lehký úvod k novému seriálu vydaný v dnešní symbolické datum. Příště už naostro s velmi zajímavými informacemi.

Zdroje (pro celý seriál):

ARRIVÉ Jean-Yves: Umění prožívat emoce. 1.Vyd., Praha: Portál 2004. 200 s. ISBN 80-7178-828-7
KANITZ, Anja von: Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. 1.Vyd., Praha: Grada Publishing 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-2582-6

Komentáře